• Rozstrzygniecie konkursu w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 31-03-2014
  W dniu 31 marca 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014. Na...

 • KONKURS GRANTOWY TOWARZYSTWA NASZ DOM „Najpierw Rodzina 2014” Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2
  Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2014” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i małych placówek...

 • Bezpłatny kwartalnik Towarzystwa Nasz Dom
  Zapraszamy do lektury kwartalnika Towarzystwa Nasz Dom.  Mogą Państwo przeczytać o planach na przyszłość, o tym, co wydarzyło się dotychczas, a...

 • Informacje na stronie Prezydenta RP
  O naszych działaniach można poczytać na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.   Zapraszamy:...
Statystyki Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego - pobierz   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2012) - pobierz Dane statystyczne GUS (lata 2005 - 2011) - pobierz   Na koniec 2012 r. funkcjonowało 918 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: 515 socjalizacyjnych, 267 typu rodzinnego, 123 placówki interwencyjne 13 placówek specjalistyczno-terapeutycznych (wcześniej wielofunkcyjnych).   Liczba dzieci przebywających w poszczególnych typach...
 • Mecz Przyjaźni
  Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie wzięli udział w akcji organizowanej przez WKS Śląsk Wrocław...
 • Ogłoszenie Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Sławnie
  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Sławnie z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zwraca się z prośbą o pomoc finansową do...

Rozbududowa portalu

W związku z pracami nad rozbudowaniem portalu www.domydziecka.org zapraszamy do współpracy. Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na...

Ankieta dla zarejestrowanych placówek na naszym portalu,(które mogą logować się):Czy otrzymaliście wsparcie poprzez nasz portal?