do oddania plecaki i piórniki dla dziewczynek w wieku szkoły podstawowej
2015-02-24

Darczyńca pragnie przekazać plecaki i piórniki dla dziewczynek w wieku szkoły podstawowej w większej ilośći (dostepnych kilkadziesiąt sztuk) zainteresowane placówki proszę przesłać zgłoszenie na naszą skrzynkę mailową info@domydziecka.org 

zdjęcia przedmiotów poniżej 

1)

 

2)

3)

 

4)

 

5)


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: