Język angielski i niemiecki dla dzieci z okolic Kąt Wrocławskich i Wrocławia
2015-06-23

 
Zgłosiła się do nas pani, właścicielka szkoły językowej, u której dawno temu pojawił się pomysł na wsparcie dzieci z domów dziecka.
 
W Kątach Wrocławskich dzieci uczęszczałyby na zajęcia grupowe, w szkole językowej. Natomiast we Wrocławiu pani przyjeżdżałaby do dzieci (wiek dzieci to dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do 9 roku życia).
 
 
Pani lektorka podjęłaby się prowadzenia zajęć jako wolontariuszka.
 
Zainteresowane placówki prosimy o kontakt info@domydziecka.org
 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...
  • Wakacje
    Robi się coraz cieplej ,wakacje coraz bliżej .Kochani zbieramy na wyjazd wakacyjnych dla naszych wychowanków.Chcielibyśmy umilić im ten czas żeby...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: