Listy Rzecznika Praw Dziecka
2017-06-02

Za nami dwa bardzo ważne święta - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dzień Dziecka.

Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował dwa listy adresowane do rodziców zastępczych oraz rodziców, opiekunów i wychowawców. Przypomina w nich o odpowiedzialności dorosłych względem najmłodszych i dziękuje rodzinom zastępczym za ich wielką pomoc.

Zapraszamy do przeczytania:

List RPD do Rodziców Zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

List RPD do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: