Pomoc i Aktywna Integracja - Wsparcie dla dzieci nowonarodzonych
2014-12-08

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat roli pracowników pomocy społecznej. 

Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordyntora pieczy zastepczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie

Reportaż dostępny na stronie http://www.mcps-efs.pl/pl/v/1-pomoc-i-aktywna-integracja-wsparcie-dla-dzieci-nowonarodzonych


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...
  • Wakacje
    Robi się coraz cieplej ,wakacje coraz bliżej .Kochani zbieramy na wyjazd wakacyjnych dla naszych wychowanków.Chcielibyśmy umilić im ten czas żeby...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: