Prawo do prezentu - Prawnicy Dzieciom
2012-11-16

Law&Partners Foundation podjęło inicjatywę  pod hasłem "Prawo do prezentu - prawnicy- dzieciom". W ramach tej akcji  prawnicy będą spełaniać marzecia dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Już zostały wybrane dwie placówki: jedna w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie), a druga w Nienadowej (woj. podkarpackie).

Więcej informacji: Śnieżynka
 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: