Program stypendialny "Moja przyszłość"
2017-01-17

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza 10. edycję programu stypendialnego "Moja przyszłość".

Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzieży przebywająca w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Projekt ma na celu wsparcie finansowe związane z zajęciami:

  • przygotowującymi do ukończenia danego etapu edukacji lub do rozpoczęcia kolejnego,
  • pozwalającymi zdobyć kompetencje zawodowe,
  • rozwijającymi zainteresowania,
  • korepetycjami.

Do rozdysponowania wśród potrzebujących dzieci pozostaje 166 tys. zł.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom

 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: