Rodzicu! Pozbądź się zbyt wysokich oczekiwań wobec swojego dziecka
2015-01-20

Zapraszamy do lektury artykułu, który pozwoli inaczej spojerzeć na dziecko.

Autorką jest Emilia Pełkowska

Nauczyciel nauczania zintegrowanego, absolwentka Wydziału Pedagogiki na kierunku edukacja wczesnoszkolna oraz Instytutu Pedagogiki i Resocjalizacji, specjalność: resocjalizacja osób społecznie nieprzystosowanych. Jest wychowawcą w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Argonaut w Warszawie (www.argonaut.edu.pl)

 

Strona www: http://www.argonaut.edu.pl/

Pani Emilia pisze: ... najpiękniejszym, co możesz mu dać, jest bezwarunkowa miłość, która zbuduje w nim poczucie własnej wartości.

Artykuł dostępny pod adresem http://dziecisawazne.pl/rodzicu-pozbadz-sie-zbyt-wysokich-oczekiwan-wobec-swojego-dziecka/ 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...
  • Wakacje
    Robi się coraz cieplej ,wakacje coraz bliżej .Kochani zbieramy na wyjazd wakacyjnych dla naszych wychowanków.Chcielibyśmy umilić im ten czas żeby...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: