Wyposażenie mieszkania do zabrania w Warszawie
2015-12-15

W związku z przeprowadzką mieszkanka Warszawy zdecydowała się oddać wyposażenie mieszkania osobie, która rozpoczyna dorosłe życie i wyprowadza się z placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Jest to kawalerka o powierzchni 30 m2. Transport należy zorganizować we własnym zakresie. 

 

Osoby, które są zainteresowane prosze o kontakt na nasz adres mailowy: info@domydziecka.org 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: