FORUM “Potrzeby rodzicielstwa zastępczego a możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa”
dodano przez Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego WIELKIE SERCE
2015-10-01

 

FORUM na temat “ potrzeby rodzicielstwa zastępczego a możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa”
Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce, zaprasza serdecznie do udziału w spotkaniu z organizacjami działającymi na rzecz rodzicielstwa zastępczego z woj. podkarpackiego oraz organizacji parasolowej Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, przedstawicielami samorządów i Organizatorami Pieczy Zastępczej.

 

Gośćmi będą: Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Dorota Chilik Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Organizacje pozarządowe z Polski, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Zapraszamy 10 października 2015 godz.10.00. Krosno, ul. Bursaki 45, budynek Eurogym.

 

tel. 696 042 270

 

 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: