Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Dyrektor placówki: Maria Janowska

Typ placówki: interwencyjna

Adres:
Kujawsko-pomorskie
86-300, Grudziądz
ul. Mikołaja z Ryńska 8

Tel.: 56 462 18 71

Fax: 56 462 18 71

Email: ddgr@pro.onet.pl

Liczba miejsc: 30

WWW: www.cpdipr.pl


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2017-08-19 15:36:42Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: