Dom dla Dzieci

Dyrektor placówki: Ewa Czeszejko-Szwangruber

Typ placówki: socjalizacyjna

Adres:
Pomorskie
82-500, Kwidzyn
ul. Malborska 18B

Tel.: 55 613 18 13; 55 275 04 01

Email: cdd@kwidzyn.pl

Liczba miejsc: 14

Opis:
Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2017-07-23 16:08:21Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: