Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Maluch"

Dyrektor placówki: Dorota Wilczura

Typ placówki: socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi

Adres:
Kujawsko-pomorskie
87-800, Włocławek
ul. Sielska 3

Tel.: 54 236 12 62; 54 236 55 38

Fax: 54 236 12 62

Email: powmaluch@wp.pl

Liczba miejsc: 30

WWW: www.maluch.wloclawek.pl


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2017-08-19 15:43:23Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: