Pogotowie Interwencji Społecznych w Nysie

Dyrektor placówki: Sylwia Klimas

Typ placówki: interwencyjna

Adres:
Opolskie
48-303, Nysa
ul. Unii Lubelskiej 8

Tel.: 77 43 38 740

Email: pogotowie.tis.nysa@wp.pl, pow.nysa@wp.pl

Liczba miejsc: 20


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2017-02-11 20:18:56Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: