"Współnota Dziecięca Gromadka" Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Sigma"

Dyrektor placówki: Alicja Szulska

Typ placówki: socjalizacyjna

Adres:
Dolnośląskie
57-400, Nowa Ruda
ul. Fredry 47/3

Tel.: 74 872 24 34

Fax: 74 872 24 34

Email: gromadka@iq.pl

Liczba miejsc: 14


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2017-07-26 09:45:24Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: