Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dzieło Pomocy Dzieciom"

Dyrektor placówki: Jan Mader

Typ placówki: interwencyjna

Adres:
Małopolskie
31-124, Kraków
ul. Rajska 10

Tel.: 12 631 03 00; 12 631 03 01

Fax: 12 631 03 02

Email: rajska10@dpd.pl

WWW: www.dpd.pl

Opis:
Podmiot prowadzący: Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera ul. Rajska 10, 31-124 Kraków tel. 12-631-03-04, 12-631-03-00, 12-631-03-05, 12-631-03-01, 12-631-03-03 fax. 12-631-03-02 e-mail: rajska10@dpd.pl


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2017-05-20 17:01:50Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: