Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza typu Interwencyjnego Domu Dziecka im. św. Mikołaja

Dyrektor placówki: Agnieszka Suska

Typ placówki: interwencyjna

Adres:
Dolnośląskie
55-080, Kąty Wrocławskie
ul. 1 Maja 43 A

Tel.: 71 316 66 42

Fax: 71 316 64 06

Email: domdziecka@wroclaw.caritas.pl

Liczba miejsc: 14

WWW: www.wroclaw.caritas.pl/379/Wielofunkcyjna-Placowka-Opiekunczo-Wychowawcza-w-Katach-Wroclawskich

Opis:
Podmiot prowadzący: Caritas Archidiecezji Wrocławskiej


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2017-07-26 00:16:20Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: