Anioły nie mają skrzydeł... Anioły mają serca i gotowość niesienia pomocy!!
2024-01-14

Zapraszamy do przeczytania pięknej historii naszej Wolontariuszki, Pani Agnieszki.

 

 

" Anioły nie mają skrzydeł...

        Anioły mają serca i gotowość niesienia pomocy!! "

 

 

Sobota 13 stycznia to szczególny dzień dla dzieci z rodziny zastępczej Państwa Łukasiewicz. Dzieci oczekiwały przyjazdu dwóch świętych Mikołajów.

Tak, dobrze czytasz.

Nie pomyliłam się, bo kto powiedział, że Mikołajem można być zaledwie raz w roku??!!!

Wczesnym rankiem Panowie Michał Jabłoński i Rafał Dymarczyk przyjechali autem dostawczym z Częstochowy do Bielska-Bialej.

Dzięki firmie Hector Design z Częstochowy i przychylności właściciela Pana Michała Ochockiego udało się dogonić dziecięce marzenia

Na potrzeby transportu otrzymaliśmy auto dostawcze, pakowne i w komplecie z autem dwóch sympatycznych kierowców.

Z Bielska-Bialej w drogę do dzieci z Interwencyjnego Ośrodka  Preadopcyjnego w Otwocku wykruszyło 5 kartonów po brzegi wypełnionych ubrankami, grzechotkami, śliniakami, pieluchami tetrowymi. Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny ( IOP ) to unikalny w skali kraju ośrodek przyjmujący noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych. Do ośrodka trafiają dzieci pozbawione czasowo lub trwale opieki rodziców biologicznych. ( IOP ) to mieszkanie dla dzieci urządzone w standardzie oddziału niemowlęcego. Dla bezpieczeństwa dzieci usytuowany jest w szpitalu, w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala pediatrycznego.

 

Z Otwocka Panowie Michał Jabłoński oraz Rafał Dymarczyk pojechali do dzieci z rodziny zastępczej w Jozefinie koło Siedlec. W "Nibylandii" Pani Agnieszki i Pana Andrzeja Łukasiewicz wychowuje się pięcioro dzieci.

Rodzina potrzebowała doposażyć pokoje dziecięce w meble, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch tygodni, rodzina powiększyła się o troje dzieci.

Spotkanie z taką małą drużyną piłkarską, to każdorazowo ogromne przeżycie

Kierowcy nie szczedzac  własnego czasu i sił w jeden dzień pokonali 1000 km!! 

 

W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do wywołania uśmiechu na twarzach dzieci!

Dziękuję za zrozumienie potrzeb, życzliwość i bezinteresowna pomoc.

 

Agnieszka Śliżewska-Gleń

pedagog specjalny, logopeda i terapeuta integracji sensorycznej

A przede wszystkim człowiek, który kieruje się w życiu dobrem dzieci.

 

Ps. pozostańmy w kontakcie.

Już planujemy wywołać uśmiech na twarzach kolejnych dzieci.

 

Zapraszamy do obejrzenia wideo z podróży: KLIKNIJ TUTAJ

Rodzinny Dom Dziecka w Józefinie: KLIKNIJ TUTAJ

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku: KLIKNIJ TUTAJ


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • Podziękowanie
  Dziękuję Portalowi za uśmiech powierzonych mi dzieci podczas organizowanych akcji, za wsparcie, wykonany telefon, dobre słowo. Za to, że jesteście otwarci na...
 • Potrzebna pomoc
  Tydzień temu przyjęliśmy bardzo wymagającego chłopca ,maluch potrzebuję dokładnej i drogiej diagnostyki ,nie mogę wchodzić w szczegóły ale sytuacja jest...
 • Podziękowanie
  Dziękujemy za wszystkie piękne rzeczy, które otrzymaliśy od naszych Dobrych Duchów. Wasza pomoc jest nieoceniona i pozwala nam na jeszcze lepsze...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: