Ankieta 2019
2020-02-18

Wszystkie palcówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, które pozostawały zarejestrowane na Portalu DomyDziecka.org w 2019 roku oraz te, które zarejestrowały się w 2019 roku, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej otrzymanej pomocy w ubiegłym roku.
 
Badanie dotyczy roku 2019, otrzymanego w nim wsparcia za pośrednictwem Portalu, ale także potrzeb, które nie zostały zrealizowane. Pytamy o korzystanie z zakładek „Chcę pomóc” oraz „Lista potrzeb”, a także ich skuteczność. Interesuje nas również odzew, z jakim spotykają się aktualności o konkursach i programach innych organizacji. Zależy nam na uzyskaniu opinii o stronie internetowej i działaniach zespołu Portalu oraz sugestii dotyczących zmian. Badanie trwa max. 10 minut. 
 
Państwa odpowiedzi pozwolą nam bliżej oszacować skuteczność działań Portalu DomyDziecka.org. Dzięki możliwości samodzielnego informowania o swoich potrzebach i bezpośredniemu kontaktowi darczyńców z ogłaszającymi je placówkami, pomoc dzieciom jest szybsza i skuteczniejsza. Jednocześnie nie mamy możliwości jej kontrolowania i policzenia. Dzięki uzyskanym wynikom badania będziemy mogli stworzyć wiarygodne materiały dla sponsorów, a sami wyznaczymy dalsze kierunki rozwoju Portalu. 
 
Jeżeli, pomimo zarejestrowania, nie logowaliście się Państwo na stronie lub nie korzystaliście z jego funkcji, również prosimy o wzięcie udziału w badaniu. Chcemy poznać, co było tego powodem i wprowadzić odpowiednie rozwiązania.  
 
Prosimy również o wysyłanie zdjęć, które pokażą pomoc, jaką otrzymaliście Państwo za pośrednictwem Portalu. Uwaga! Na fotografiach nie powinny być widoczne twarze dzieci.
Na zdjęcia czekamy pod adresem: ankieta.2019@domydziecka.org.
 
Link do ankiety został przesłany mailowo. Jeżeli, któraś z zarejestrowanych Placówek, nie otrzymała wiadomości, prosimy o kontakt na p.chojnacka@domydziecka.org
 
Dziękujemy za poświęcony czas!
 
Zespół Portalu DomyDziecka.org


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Już tak niewiele samochód
  Bardzo prosiMy o wsparcie naszej rodziny w zakupie auta, musieliśmy sprzedać auto bo już było zbyt stare, ale mamy za sprzedaż trochę do zakupu drugiego, do...
 • ❤️ Dom dla Dzieci...
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • 1,5 % dla naszych podopiecznych
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • Ukraiński Cyrk w Polsce
  Cyrk! To niewielkie słowo, a ile radości i satysfakcji przynosi. Dzięki pani Ulianie, Ukraince, która od 9 lat mieszka w Polsce, nasze dzieci...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: