"AS: aktywnie - społecznie" w Małopolsce
2019-11-16

Portal DomyDziecka.org zachęca małopolskie placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w działaniach Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce realizującej projekt „AS: aktywnie - społecznie”.
 
Celem działań jest aktywizacja społeczna Małopolan od 15 do 29 roku życia (na moment podpisania deklaracji uczestnictwa, przystąpiania do projektu). Poprzez indywidualnie sprofilowaną kompleksową ofertę uczestnicy projektu wzmocnią kompetencje osobowe i interpersonalne przygotowujące do skutecznego oraz konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym.
 
 
Ważne informacje:
 • działania realizowane są w Krakowie i Oświęcimiu, ale w przypadku uczectnictwa min. 12 osób zajęcia mogą zostać zorganizowane na miejscu w placówce
 • wszystkie działania są bezpłatne (w tym transport, zorganizowanie wyjazdu/wycieczki edukacyjnej, szkolenia);
 • Fundacja zapewnia niezbędne wsparcie w przypadku osób niepełnosprawnych;
 • w przypadku osób niepełnoletnich dokumentację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 
Kwestia kształtowania kompetencji społecznych jest istotnym elementem w procesie kształcenia młodych osób, dlatego też w ramach zajęć wspólnie z uczestnikami projektu stworzymy Indywidualny Plan Działania określający ścieżkę nabycia lub wzmocnienia kompetencji.  Uczestnicy wezmą udział w warsztatach m.in. kształtujących umiejętności liderskie, uczących współdziałania w grupie czy nabywania kompetencji międzykulturowych. Ponadto fundacja zapewnia ofertę odbycia wolontariatu w wybranej organizacji pozarządowej lub zrealizowania własnego pomysłu w ramach społecznej inicjatywy dla młodzieży bądź w lokalnym środowisku. Fundacja pokrywa całościowy koszt udziału w projekcie (łącznie z kosztami podróży).  Wszelkie działania będą organizowane w godzinach dostosowanych do możliwości osób młodych. Przy utworzeniu grupy minimum dwunastoosobowej zajęcia mogłyby się odbywać również na terenie placówki. Fundacja zwraca koszty dojazdu oraz zapewnia opiekę wyspecjalizowanej kadry podczas zajęć i wyjazdów. Wszelkie działania są nieodpłatne.
 
Oferta zapewnia także możliwość walidacji kompetencji poprzez uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje społeczne. 
 
Działania wspiera Kuratorium Oświaty w Krakowie poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej.
 
 
KORZYŚCI DLA PLACÓWKI:
 
1. Wzbogacenie realizacji planów wychowawczych. Możliwość nakreślenia ścieżki rozwoju dla młodych osób.
2. Ciekawa propozycja na zaktywizowanie wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 
3. Szansa na udział w interesującym, ambitnym wolontariacie; możliwość zrealizowania przez grupę młodzieży projektu społecznego. 
4. Wzbogacenie działań POW o spotkania międzynarodowe.
5. Wyjazdowe warsztaty projektowe to świetna okazja do sfinansowania wspólnego wyjazdu.
 
 
ŚCIEŻKA DZIAŁANIA W PROJEKCIE:
 
1. Rekrutacja uczestników.
Młodzi uczestnicy na początku projektu spotkają się z naszymi specjalistami, z którymi określą swoje potrzeby i oczekiwania, wyznaczą cele i drogę do ich realizacji.
2. Warsztaty wyjazdowe z psychologiem (zajęcia integracyjno-motywacyjne) mające na celu odkrywanie własnych umiejętności i możliwości w obszarze 15 kompetencji społecznych zgodnych z klasyfikacją ESCO.
3. Warsztaty stacjonarne  z psychologiem (doskonalenie kompetencji zgodnie z Indywidualnym Planem Działania)
warsztat kompetencji LIDERSKIE/PRACA W GRUPIE – 12h
warsztat kompetencji KOMUNIKACYJNYCH – 12h
warsztat kompetencji MIĘDZYKULTUROWYCH – 6h 
4. CASE STUDY - spotkania z ciekawymi osobami – aktywistami, społecznikami, liderami młodzieżowymi
5. Realizacja własnej ścieżki:
działania na rzecz wspólnot lokalnych lub
inicjatywa młodzieżowa (np. realizacja akcji w szkole) lub
przygotowanie kampanii (akcja społeczna/ PR/fundraising) lub
wsparcie przedsięwzięcia międzykulturowego poprzedzone wizytą w wioskach świata  wolontariat 
6. Otrzymanie Certyfikatu Kompetencji Społecznych zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. D.U. poz. 64, z dnia 14 stycznia 2016 r.
 
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu «AS: aktywnie-społecznie».  
 
 
Więcej informacji:
www.as.kolping.pl
https://www.instagram.com/asaktywniespolecznie/
https://www.facebook.com/aktywniespolecznie/
centrum.krakow@kolping.pl
tel.: 12-418-77-77
kom.: 500-418-770
 
 
Źródło: Materiały organizatora - Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2018 r. -  71 807 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 1,19% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r. • 1,09% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 152 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 152 Liczba rodzin zastępczych  - 36 478 Liczba rodzinnych domów dziecka - 613   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2018) - pobierz Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2018 r. - (za 2018)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Raporty NIK Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Informacja o...
 • Rodzinka.pl wpis 3
  Dla większości rodziców jak i opiekunów nastał ciężki czas co do kształcenia naszych dzieci,podopiecznych.Nie mam na myśli tego czy w domu jest jeden czy dwa...
 • Kochani
  W zwiazku z trudna sytuacja ktora nas spotkala bardzo prosimy o mydla w plynie oraz plyny dezynfekujace. jest nas w domu spora gromadka i nie nadazamy z zakupami....
 • Wsparcie finansowe w rehabilitacji.
  Kochani nasz Okruszek ma juz Roczek. Nozka została wyprostowana poprzez gipsowanie. Przeszedł juz zabieg podciecia ścięgna Achillesa. Zakupiliśmy zalecona...
 • Witam mam prośbę
  W związku z koniecznością pozostania dzieci w domu mam prośbę jakby komuś zbywało PS4 to dla moich dzieciaków był by to super prezent. Lekcje odrabiają ale...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: