"AS: aktywnie - społecznie" w Małopolsce
2019-11-16

Portal DomyDziecka.org zachęca małopolskie placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w działaniach Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce realizującej projekt „AS: aktywnie - społecznie”.
 
Celem działań jest aktywizacja społeczna Małopolan od 15 do 29 roku życia (na moment podpisania deklaracji uczestnictwa, przystąpiania do projektu). Poprzez indywidualnie sprofilowaną kompleksową ofertę uczestnicy projektu wzmocnią kompetencje osobowe i interpersonalne przygotowujące do skutecznego oraz konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym.
 
 
Ważne informacje:
 • działania realizowane są w Krakowie i Oświęcimiu, ale w przypadku uczectnictwa min. 12 osób zajęcia mogą zostać zorganizowane na miejscu w placówce
 • wszystkie działania są bezpłatne (w tym transport, zorganizowanie wyjazdu/wycieczki edukacyjnej, szkolenia);
 • Fundacja zapewnia niezbędne wsparcie w przypadku osób niepełnosprawnych;
 • w przypadku osób niepełnoletnich dokumentację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 
Kwestia kształtowania kompetencji społecznych jest istotnym elementem w procesie kształcenia młodych osób, dlatego też w ramach zajęć wspólnie z uczestnikami projektu stworzymy Indywidualny Plan Działania określający ścieżkę nabycia lub wzmocnienia kompetencji.  Uczestnicy wezmą udział w warsztatach m.in. kształtujących umiejętności liderskie, uczących współdziałania w grupie czy nabywania kompetencji międzykulturowych. Ponadto fundacja zapewnia ofertę odbycia wolontariatu w wybranej organizacji pozarządowej lub zrealizowania własnego pomysłu w ramach społecznej inicjatywy dla młodzieży bądź w lokalnym środowisku. Fundacja pokrywa całościowy koszt udziału w projekcie (łącznie z kosztami podróży).  Wszelkie działania będą organizowane w godzinach dostosowanych do możliwości osób młodych. Przy utworzeniu grupy minimum dwunastoosobowej zajęcia mogłyby się odbywać również na terenie placówki. Fundacja zwraca koszty dojazdu oraz zapewnia opiekę wyspecjalizowanej kadry podczas zajęć i wyjazdów. Wszelkie działania są nieodpłatne.
 
Oferta zapewnia także możliwość walidacji kompetencji poprzez uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje społeczne. 
 
Działania wspiera Kuratorium Oświaty w Krakowie poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej.
 
 
KORZYŚCI DLA PLACÓWKI:
 
1. Wzbogacenie realizacji planów wychowawczych. Możliwość nakreślenia ścieżki rozwoju dla młodych osób.
2. Ciekawa propozycja na zaktywizowanie wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 
3. Szansa na udział w interesującym, ambitnym wolontariacie; możliwość zrealizowania przez grupę młodzieży projektu społecznego. 
4. Wzbogacenie działań POW o spotkania międzynarodowe.
5. Wyjazdowe warsztaty projektowe to świetna okazja do sfinansowania wspólnego wyjazdu.
 
 
ŚCIEŻKA DZIAŁANIA W PROJEKCIE:
 
1. Rekrutacja uczestników.
Młodzi uczestnicy na początku projektu spotkają się z naszymi specjalistami, z którymi określą swoje potrzeby i oczekiwania, wyznaczą cele i drogę do ich realizacji.
2. Warsztaty wyjazdowe z psychologiem (zajęcia integracyjno-motywacyjne) mające na celu odkrywanie własnych umiejętności i możliwości w obszarze 15 kompetencji społecznych zgodnych z klasyfikacją ESCO.
3. Warsztaty stacjonarne  z psychologiem (doskonalenie kompetencji zgodnie z Indywidualnym Planem Działania)
warsztat kompetencji LIDERSKIE/PRACA W GRUPIE – 12h
warsztat kompetencji KOMUNIKACYJNYCH – 12h
warsztat kompetencji MIĘDZYKULTUROWYCH – 6h 
4. CASE STUDY - spotkania z ciekawymi osobami – aktywistami, społecznikami, liderami młodzieżowymi
5. Realizacja własnej ścieżki:
działania na rzecz wspólnot lokalnych lub
inicjatywa młodzieżowa (np. realizacja akcji w szkole) lub
przygotowanie kampanii (akcja społeczna/ PR/fundraising) lub
wsparcie przedsięwzięcia międzykulturowego poprzedzone wizytą w wioskach świata  wolontariat 
6. Otrzymanie Certyfikatu Kompetencji Społecznych zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. D.U. poz. 64, z dnia 14 stycznia 2016 r.
 
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu «AS: aktywnie-społecznie».  
 
 
Więcej informacji:
www.as.kolping.pl
https://www.instagram.com/asaktywniespolecznie/
https://www.facebook.com/aktywniespolecznie/
centrum.krakow@kolping.pl
tel.: 12-418-77-77
kom.: 500-418-770
 
 
Źródło: Materiały organizatora - Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2018 r. -  71 807 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 1,19% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r. • 1,09% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 152 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 152 Liczba rodzin zastępczych  - 36 478 Liczba rodzinnych domów dziecka - 613   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2018) - pobierz Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2018 r. - (za 2018)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Raporty NIK Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Informacja o...
 • Powiększenie rodzinki
  Drodzy Aniołowie. Od czwartku powiększy nam się rodzinka o dwoje maluszków-dziewczynka 2 miesiące i chłopczyk 1.5 roczku. Chetnie przyjmiemy ciuszki nowe lub...
 • RZZ wpis 52 mamy wakacje
  Zaczęły się upragnione wakacje. Zasłużony odpoczynek dla wszystkich. Czas wolny spędzamy bardzo aktywnie. Przeprowadzamy niewielkie remonty a dzieci nam...
 • Wsparcie
  Drodzy Aniołowie. Okres pandemii to trudny czas dla nas wszystkich. Opiekujemy się 9 dzieci w wieku 1-10 lat. Na chwile obecną dla naszych dzieci jestesmy...
 • Dziękujemy Anonimowemu Darczyńcy
  W okolicach dnia dziecka otrzymaliśmy dużą paczkę - niespodziankę. Anonimowy Darczyńca podarował naszym dzieciom bardzo dużo ciekawych i pouczających gier,...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: