#BAKCYLprzedsięborczości - Wakacje 2020 - cztery konkursy dla dzieci i młodzieży
2020-08-14Fundacja Warszawski Insytut Bankowości
w ramach kampanii #BAKCYLprzedsiębiorczości – Wakacje 2020 przygotowała aż 4 konkursy dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czekają ciekawe zadania będące połączeniem zabawy z poszerzaniem wiedzy o ekonomii, a na laureatów atrakcyjne upominki - tablety i nagrody finansowe. 


 

 • Finansowa podróż w czasie – czyli jak zmieniał się pieniądz na przestrzeni lat

   
 • Dla kogo?
Uczniowie szkół podstawowych w wieku 9-12 lat
 
 • Zadanie konkursowe:
Przygotowanie komiksu, z którego czytający dowie się m.in.:
- Jaką postać miał pieniądz dawniej, a jaką ma dziś (czym się płaciło)
- Dlaczego pieniądz się zmieniał
- Jakie były wady i zalety pieniądza w poszczególnych okresach
- Jak może wyglądać pieniądz przyszłości, czyli czym będą płacić następne pokolenia

Pojedyncze sceny powinny  być ze sobą powiązane tematycznie. Komiks powinien składać się minimum z 8 obrazków – maksymalna objętość pracy 3 strony A4. Technika pracy dowolna.

Komiks powinien być podpisany. 
 
 • Nagrody:
I. miejsce – tablet i nagroda finansowa 400 zł
II. miejsce – tablet i nagroda finansowa 300 zł
III. miejsce – tablet i nagroda finansowa 200 zł
IV. miejsce – nagroda finansowa 200 zł
V. miejsce – nagroda finansowa 200 zł
 
 • Jak przystąpić do konkursu
- należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z projektem (w formie jednego pliku lub 3 zdjęć) na adres bakcyl.sp.9-12@wib.org.pl
- temat wiadomości powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek uczestnika. Maksymalna liczba załączonych plików: projekt + formularz zgłoszeniowy
- zgłoszenia przyjmowane są do 28.08.2020 do godz. 24:00
 
 • Dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy – pobierz
- regulamin – pobierz
 
 
 
 • Jaki obiekt w Polsce lub na świecie związany z finansami warto zobaczyć i dlaczego?

   
 • Dla kogo?
Uczniowie szkół podstawowych w wieku 13-15 lat
 
 • Zadanie konkursowe:
Przygotowanie projektu w postaci prezentacji lub filmu na temat „Jaki obiekt w Polsce lub na świecie związany z finansami warto zobaczyć i dlaczego?”
W projekcie należy m.in.:
- Wskazać obiekt, który chciałby zobaczyć lub widział
- Opisać go (np. miejsce położenia, na jakich zasadach funkcjonuje, z czym się kojarzy, komu podlega itd.)
- Przedstawić ew. sylwetkę osoby  powiązanej lub kojarzonej z tą instytucją/miejscem
- Uwzględnić ew. ciekawostki, anegdoty, cytaty i wypowiedzi osób na temat wybranej przez siebie instytucji/miejsca
- Uzasadnić swój wybór
 
Forma projektu (prezentacja/film)
- prezentacja powinna być przygotowana elektronicznie i być zapisana w pliku pdf lub video (AVI, MP4, WMV lub MOV). Prezentacja powinna składać się min. Z 8 slajdów, max. z 12, zawierać treść, opisy oraz elementy graficzne (np. zdjęcia)
- film powinien trwać około 2-3 minuty i być zapisany w jednym z formatów: AVI, MP4, WMV lub MOV. Autor nie musi filmować miejsca, może opowiedzieć o nim, wykorzystując zdjęcia i animacje
 
Projekt powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora.
 
 • Nagrody:
I. miejsce – tablet i nagroda finansowa 400 zł
II. miejsce – tablet i nagroda finansowa 300 zł
III. miejsce – tablet i nagroda finansowa 200 zł
IV. miejsce – nagroda finansowa 200 zł
V. miejsce – nagroda finansowa 200 zł
 
 • Jak przystąpić do konkursu
- należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z projektem (w formie jednego pliku lub 3 zdjęć) na adres bakcyl.sp.13-15@wib.org.pl
- temat wiadomości powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek uczestnika. Maksymalna liczba załączonych plików: projekt + formularz zgłoszeniowy
- zgłoszenia przyjmowane są do 28.08.2020 do godz. 24:00
 
 • Dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy – pobierz
- regulamin – pobierz
 
 
 
 • Jak zwiedzić więcej za mniej
 
 • Dla kogo?
Uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat
 
 • Zadanie konkursowe:
Przygotowanie projektu, w którym opisana zostanie wymarzona podróż na wakacje 2021. Uczestnik powinien określić cel podróży, uzasadnić swój wybór, stworzyć tygodniowy plan podróży oraz opracować budżet przedsięwzięcia. 
 
W projekcie uczestnik powinien:
- wskazać cel podróży w okresie wakacji 2021 (lipiec-sierpień)
- uzasadnić swój wybór (dlaczego właśnie to miejsce, czym kierował się uczestnik przy wyborze)
- opracować plan 7 dniowej podróży (w tym wskazać atrakcje turystyczne, jakie uczestnik zamierza zobaczyć, uwzględnić bilety wstępu)
- określić środki transportu i noclegi, z jakich uczestnik będzie korzystał (w tym wskazać realne koszty na podstawie dostępnych danych)
- opracować budżet przedsięwzięcia (tj. przygotować zestawienie planowanych wydatków). Najwyżej oceniane będą prace zawierające budżet, który pozwoli uczestnikowi spędzić czas w wymarzonym miejscu przy niskich nakładach finansowych.
 
Projekt może mieć formę prezentacji (maks. 10 slajdów) lub pliku word (maks. 5 stron) i zawierać przynajmniej jedną fotografię przedstawiająca wybrane miejsce podróży.
 
 • Nagrody:
I. miejsce – tablet i nagroda finansowa 400 zł
II. miejsce – tablet i nagroda finansowa 300 zł
III. miejsce – tablet i nagroda finansowa 200 zł
IV. miejsce – nagroda finansowa 200 zł
V. miejsce – nagroda finansowa 200 zł
 
 • Jak przystąpić do konkursu
- należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z projektem na adres bakcyl-pp@wib.org.pl
- temat wiadomości powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek uczestnika. Maksymalna liczba załączonych plików: projekt + formularz zgłoszeniowy
- zgłoszenia przyjmowane są do 28.08.2020 do godz. 24:00
 
 • Dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy – pobierz
- regulamin – pobierz
 
 
 
 • Wakacje z krzyżówką finansową
 
 • Dla kogo?
- uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych (9-12 lat i 13-15 lat)
- uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat
 
 • Zadanie konkursowe:
- rozwiązanie krzyżówki
- interpretacja hasła poprzez podanie 5 najważniejszych informacji/zasad (ujętych hasłowo w punktach). 
 
 • Nagrody:
Pięciu uczestników, którzy rozwiążą daną krzyżówkę i najtrafniej zinterpretują hasło (odrębnie w trzech grupach wiekowych) otrzyma nagrody finansowe:
I. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)
II. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)
III. miejsce – 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
IV. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)
V. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych).
 
 • Jak przystąpić do konkursu?
Należy wypełnić i przesłać formularz w terminie do 24.08.2020 do godz. 24:00.
Linki do formularzy znajdują się w opisie poszczególnych krzyżówek.
 
 • Dokumenty
Formularz zgłoszeniowy – zobacz
Regulamin – pobierz
Krzyżówka dla uczniów szkół podstawowych w wieku 9-12 lat – pobierz
Krzyżówka dla uczniów szkół podstawowych w wieku 13-15 lat – pobierz
Krzyżówka dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat – pobierz
 
 
Źródło: www.bakcyl.wib.org.pl

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2019 r. -  72 450 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,35% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r. • 0,3% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 139 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 458 Liczba rodzin zastępczych  - 36 164 Liczba rodzinnych domów dziecka - 668 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2019 ustawy z dn. 9 czerweca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - pobierz   Dane statystyczne GUS -...
 • Jesteśmy idealni
  Mikołaju tak twierdzi nasza ciocia.My wiemy swoje, czasem się kłócimy bo jest nas dziesiątka o każdy z nas jest inny. Prosimy Mikołaju Mikołaju pamiętaj o nas.
 • Duża rodzina i nowe Dzieci
  Kochani ❤ dziękujemy że jestescie z nami i nas wspieracie❤❤❤ Moi Drodzy czas szybko ucieka. Maluszki zaklimatyzowaly się w naszej rodzinie. Lubią gdy...
 • Wierzymy w Mikołaja
  Moje dziewczynki oraz jeden rodzynek bardzo dziękują wszystkim którzy w różny sposób sprawiają , że wierzymy w Mikołaja. To trudny czas...
 • Kochany Święty Mikołaju
  Prosimy nie zapomnij o nas Nawet najmniejszy dar od serca będzie dla nas bardzo ważny.

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: