#BAKCYLprzedsięborczości - Wakacje 2020 - cztery konkursy dla dzieci i młodzieży
2020-08-14Fundacja Warszawski Insytut Bankowości
w ramach kampanii #BAKCYLprzedsiębiorczości – Wakacje 2020 przygotowała aż 4 konkursy dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czekają ciekawe zadania będące połączeniem zabawy z poszerzaniem wiedzy o ekonomii, a na laureatów atrakcyjne upominki - tablety i nagrody finansowe. 


 

 • Finansowa podróż w czasie – czyli jak zmieniał się pieniądz na przestrzeni lat

   
 • Dla kogo?
Uczniowie szkół podstawowych w wieku 9-12 lat
 
 • Zadanie konkursowe:
Przygotowanie komiksu, z którego czytający dowie się m.in.:
- Jaką postać miał pieniądz dawniej, a jaką ma dziś (czym się płaciło)
- Dlaczego pieniądz się zmieniał
- Jakie były wady i zalety pieniądza w poszczególnych okresach
- Jak może wyglądać pieniądz przyszłości, czyli czym będą płacić następne pokolenia

Pojedyncze sceny powinny  być ze sobą powiązane tematycznie. Komiks powinien składać się minimum z 8 obrazków – maksymalna objętość pracy 3 strony A4. Technika pracy dowolna.

Komiks powinien być podpisany. 
 
 • Nagrody:
I. miejsce – tablet i nagroda finansowa 400 zł
II. miejsce – tablet i nagroda finansowa 300 zł
III. miejsce – tablet i nagroda finansowa 200 zł
IV. miejsce – nagroda finansowa 200 zł
V. miejsce – nagroda finansowa 200 zł
 
 • Jak przystąpić do konkursu
- należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z projektem (w formie jednego pliku lub 3 zdjęć) na adres bakcyl.sp.9-12@wib.org.pl
- temat wiadomości powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek uczestnika. Maksymalna liczba załączonych plików: projekt + formularz zgłoszeniowy
- zgłoszenia przyjmowane są do 28.08.2020 do godz. 24:00
 
 • Dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy – pobierz
- regulamin – pobierz
 
 
 
 • Jaki obiekt w Polsce lub na świecie związany z finansami warto zobaczyć i dlaczego?

   
 • Dla kogo?
Uczniowie szkół podstawowych w wieku 13-15 lat
 
 • Zadanie konkursowe:
Przygotowanie projektu w postaci prezentacji lub filmu na temat „Jaki obiekt w Polsce lub na świecie związany z finansami warto zobaczyć i dlaczego?”
W projekcie należy m.in.:
- Wskazać obiekt, który chciałby zobaczyć lub widział
- Opisać go (np. miejsce położenia, na jakich zasadach funkcjonuje, z czym się kojarzy, komu podlega itd.)
- Przedstawić ew. sylwetkę osoby  powiązanej lub kojarzonej z tą instytucją/miejscem
- Uwzględnić ew. ciekawostki, anegdoty, cytaty i wypowiedzi osób na temat wybranej przez siebie instytucji/miejsca
- Uzasadnić swój wybór
 
Forma projektu (prezentacja/film)
- prezentacja powinna być przygotowana elektronicznie i być zapisana w pliku pdf lub video (AVI, MP4, WMV lub MOV). Prezentacja powinna składać się min. Z 8 slajdów, max. z 12, zawierać treść, opisy oraz elementy graficzne (np. zdjęcia)
- film powinien trwać około 2-3 minuty i być zapisany w jednym z formatów: AVI, MP4, WMV lub MOV. Autor nie musi filmować miejsca, może opowiedzieć o nim, wykorzystując zdjęcia i animacje
 
Projekt powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora.
 
 • Nagrody:
I. miejsce – tablet i nagroda finansowa 400 zł
II. miejsce – tablet i nagroda finansowa 300 zł
III. miejsce – tablet i nagroda finansowa 200 zł
IV. miejsce – nagroda finansowa 200 zł
V. miejsce – nagroda finansowa 200 zł
 
 • Jak przystąpić do konkursu
- należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z projektem (w formie jednego pliku lub 3 zdjęć) na adres bakcyl.sp.13-15@wib.org.pl
- temat wiadomości powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek uczestnika. Maksymalna liczba załączonych plików: projekt + formularz zgłoszeniowy
- zgłoszenia przyjmowane są do 28.08.2020 do godz. 24:00
 
 • Dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy – pobierz
- regulamin – pobierz
 
 
 
 • Jak zwiedzić więcej za mniej
 
 • Dla kogo?
Uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat
 
 • Zadanie konkursowe:
Przygotowanie projektu, w którym opisana zostanie wymarzona podróż na wakacje 2021. Uczestnik powinien określić cel podróży, uzasadnić swój wybór, stworzyć tygodniowy plan podróży oraz opracować budżet przedsięwzięcia. 
 
W projekcie uczestnik powinien:
- wskazać cel podróży w okresie wakacji 2021 (lipiec-sierpień)
- uzasadnić swój wybór (dlaczego właśnie to miejsce, czym kierował się uczestnik przy wyborze)
- opracować plan 7 dniowej podróży (w tym wskazać atrakcje turystyczne, jakie uczestnik zamierza zobaczyć, uwzględnić bilety wstępu)
- określić środki transportu i noclegi, z jakich uczestnik będzie korzystał (w tym wskazać realne koszty na podstawie dostępnych danych)
- opracować budżet przedsięwzięcia (tj. przygotować zestawienie planowanych wydatków). Najwyżej oceniane będą prace zawierające budżet, który pozwoli uczestnikowi spędzić czas w wymarzonym miejscu przy niskich nakładach finansowych.
 
Projekt może mieć formę prezentacji (maks. 10 slajdów) lub pliku word (maks. 5 stron) i zawierać przynajmniej jedną fotografię przedstawiająca wybrane miejsce podróży.
 
 • Nagrody:
I. miejsce – tablet i nagroda finansowa 400 zł
II. miejsce – tablet i nagroda finansowa 300 zł
III. miejsce – tablet i nagroda finansowa 200 zł
IV. miejsce – nagroda finansowa 200 zł
V. miejsce – nagroda finansowa 200 zł
 
 • Jak przystąpić do konkursu
- należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z projektem na adres bakcyl-pp@wib.org.pl
- temat wiadomości powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek uczestnika. Maksymalna liczba załączonych plików: projekt + formularz zgłoszeniowy
- zgłoszenia przyjmowane są do 28.08.2020 do godz. 24:00
 
 • Dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy – pobierz
- regulamin – pobierz
 
 
 
 • Wakacje z krzyżówką finansową
 
 • Dla kogo?
- uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych (9-12 lat i 13-15 lat)
- uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat
 
 • Zadanie konkursowe:
- rozwiązanie krzyżówki
- interpretacja hasła poprzez podanie 5 najważniejszych informacji/zasad (ujętych hasłowo w punktach). 
 
 • Nagrody:
Pięciu uczestników, którzy rozwiążą daną krzyżówkę i najtrafniej zinterpretują hasło (odrębnie w trzech grupach wiekowych) otrzyma nagrody finansowe:
I. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)
II. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)
III. miejsce – 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
IV. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)
V. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych).
 
 • Jak przystąpić do konkursu?
Należy wypełnić i przesłać formularz w terminie do 24.08.2020 do godz. 24:00.
Linki do formularzy znajdują się w opisie poszczególnych krzyżówek.
 
 • Dokumenty
Formularz zgłoszeniowy – zobacz
Regulamin – pobierz
Krzyżówka dla uczniów szkół podstawowych w wieku 9-12 lat – pobierz
Krzyżówka dla uczniów szkół podstawowych w wieku 13-15 lat – pobierz
Krzyżówka dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat – pobierz
 
 
Źródło: www.bakcyl.wib.org.pl

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Marzenia naszych dzieci
  Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo. Oczywiście, opiekunowie robią wszystko, aby ich wychowankowie rosły i rozwijały się w pośpiechu i...
 • Potrzebujemy Ubrań i Butów na Wiosnę
  Ponownie zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wsparcie, gdyż wierzymy, że nie zostawicie nas w trudnych chwilach. Wasza hojność pozwala nam na...
 • ❤️ Twoje 1,5% przywraca wiarę..
  Kochani, rozpoczyna się ten czas kiedy 1,5% robi wrażenie i to ogromne wrażenie... w tym roku ponownie prosimy o oddanie na naszą rodzinkę tak ważnego 1,5%......
 • Prosimy o 1.5 % podatku
  Kochani jeżeli ktos chciałby wesprzeć nasze dzieci przy rozliczeniu podatku to chętnie przyjmiemy Wasze 1.5% ❤️ KRS 0000270261 Cel szczegółowy RDD GNIEW 10345

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: