Boże Narodzenie
2023-12-24

Drodzy Opiekunowie, Pracownicy Pieczy Zastępczej, Rodziny, Prowadzący Rodzinne Domy Dziecka, a także wszyscy, którzy zaangażowani są w różne formy wsparcia dzieci w Pieczy Zastępczej, oraz wszyscy Darczyńcy wspierający nasz portal i dzieci w Pieczy Zastępczej w Polsce,
 
W magicznych dniach Bożego Narodzenia chcemy z serca złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. To czas, gdy bliskość, miłość i życzliwość nabierają szczególnego znaczenia, a każdy uśmiech staje się drogocennym darem.
 
Dziękujemy Wam za niekończące się zaangażowanie, troskę i serce, które codziennie wkładacie w opiekę nad tymi, którzy potrzebują wsparcia. Wasza praca, oddanie i empatia sprawiają, że świat staje się lepszym miejscem dla tych, którym otwieracie drzwi do nowych możliwości i serca.
 
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy poprzez nasz portal wspierają placówki opiekuńcze. Wasza hojność i dobroć sprawiają, że dzieci w Pieczy Zastępczej doświadczają ciepła, troski i nadziei, które są nieocenione w ich życiowej podróży. Dzięki Wam możemy kontynuować naszą misję i zapewniać wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Ponadto, wyrazy wdzięczności kierujemy do naszych Darczyńców za nieustające źródło dobra, otwierając nowe perspektywy i dając szansę na lepsze jutro.
 
Życzymy Wam wspaniałych chwil spędzonych w gronie bliskich, pełnych radości i wzajemnej miłości. Niech te Święta będą czasem odpoczynku, wytchnienia i łaski.
 
Niech Nowy Rok przyniesie Wam wiele sukcesów, spełnienia marzeń oraz jeszcze więcej siły do dawania miłości i wsparcia.
 
Z głębi serca dziękujemy Wam za Waszą nieocenioną pracę i życzymy Wam, abyście doświadczyli w tym szczególnym czasie równie dużo dobroci, ile sami jej przynosicie.
 
 
Z serdecznymi życzeniami, Zespół DomyDziecka.org
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Wycieczka w Góry Stołowe
  Dzięki wsparciu licznych darczyńców, także tych, którzy dotarli do nas przez portal domydziecka.org, przez trzy dni wedrowaliśmy przez piękną...
 • ❤️ Wsparcie w naszych marzeniach
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • ❤️ Promyczkowa codzienność...
  Wyłapany napad epilepsji, wizyty u specjalistów, zakończenie roku szkolnego to mega wyzwanie w rodzinie wielodzietnej ... Wielu z Was wydawałoby się, że np....
 • Nowi członkowie rodziny
  Witajcie, w czwartek przyjęliśmy do naszego rodzinnego domu dziecka rodzeństwo, dwóch chłopców. Dla nas to nowa sytuacja, bo przyjęliśmy chłopców którzy...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: