Czym jest adopcja?
2015-05-09

Zdecydowana większość małżeństw pragnie stworzyć pełną rodzinę, pragnie wydać na świat własne dzieci, które wypełnią ich dom oraz życie radością i szczęściem. Niestety, nie wszyscy mogą doświadczać rodzicielstwa naturalnego, które często napotyka wiele przeszkód i problemów. Nie zawsze też podejmowane leczenie przynosi pożądany efekt, a w konsekwencji urodzenie własnego dziecka staje się niemożliwe. Bardzo często w takich sytuacjach małżeństwa decydują się na rodzicielstwo adopcyjne, które bywa jedyną drogą do spełnienia marzeń o własnym dziecku. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno dla małżeństw, które z przyczyn naturalnych nie mogą zostać rodzicami, ale też i dla tych, którzy chcą zaopiekować się dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych.
Pod względem prawnym adopcja oznacza nawiązanie stosunku prawno - rodzinnego,
na wzór tego, jakie istnieje między dzieckiem, a jego biologicznymi rodzicami. Adopcja
to nie tylko przyjęcie dziecka na wychowanie, ale przyjęcie go do własnej rodziny i uznanie za swoje. Osoby chcące adoptować dziecko muszą nie tylko kierować się chęcią posiadania dziecka, ale przede wszystkim chęcią bycia rodzicem. Muszą chcieć się poświęcić i zaangażować w wychowanie dziecka, obdarować go miłością i ciepłem, stworzyć bezpieczne warunki do dorastania oraz wprowadzić w dorosłe życie. Poprzez adopcję rodzice zobowiązują się do stworzenia dziecku kochającego domu, dbają o nawiązanie i utrzymanie z nim prawidłowej relacji emocjonalnej opartej na bliskości fizycznej i psychicznej.
Rodzice adopcyjni ponoszą całkowitą odpowiedzialność za rozwój i wychowanie
przysposobionego dziecka, tak jak ma to miejsce w rodzinach naturalnych. Decyzja o adopcji powinna więc być dobrze przemyślana i podjęta z pełną świadomością obowiązków ciążących na przyszłych rodzicach oraz konsekwencji wynikających z przysposobienia dziecka.
Adopcja to długotrwały proces, wymagający od przyszłych rodziców dużo poświęcenia, zaangażowania i przede wszystkim cierpliwości. Procedury adopcyjne są bowiem ściśle określone, a czas oczekiwania na przysposobienie dziecka długi, czasami to nawet kilka lat.
Procedurę adopcyjną możemy podzielić na 2 główne etapy - związany z dzieckiem oraz związany z rodzicami. Aby dziecko mogło zostać przysposobione musi mieć uregulowaną sytuację prawną. Ponadto kwalifikacja dziecka obejmuje diagnozę psychologiczną, określenie jego specyficznych potrzeb, ocenę możliwości nawiązania więzi emocjonalnej w nowej rodzinie, a także ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka.
Procedura adopcyjna związana z rodziną to przede wszystkim diagnoza obejmująca rozmowy, testy, wywiad środowiskowy oraz liczne dokumenty i zaświadczenia, szkolenie oraz kwalifikację rodziny, czyli decyzję komisji ośrodka. Kolejne etapy to oczekiwanie na dziecko oraz postępowanie sądowe.
Szczegółowe informacje dla kandydatów do przysposobienia dziecka można znaleźć pod adresem:
http://www.mcps.com.pl/main.php?l=20&id=3
 
Informacje o adopcjach zagranicznych znajdziecie Państwo pod adresem:
 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/adopcja/informacje/informacja-o-procedurze-adopcji-zagranicznej/
 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150...
  • Plac zabaw
    I mamy wreszcie plac zabaw :). Tyle jest teraz radości...zabawa w dom i hustawki i ślizgawka i ścianka i nowa piaskownica :):) Za wszysko dziękujemy ludziom...
  • Pomóżcie -COS WAZNEGO
    Słuchajcie to co wszystko jet ponizej napisane to cała prawda -brakuje juz nam naprawde niewiele - do mebli kuchennych 25 tys  i  sprzet agd ( mamy juz płyte...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: