Czym jest adopcja?
2015-05-09

Zdecydowana większość małżeństw pragnie stworzyć pełną rodzinę, pragnie wydać na świat własne dzieci, które wypełnią ich dom oraz życie radością i szczęściem. Niestety, nie wszyscy mogą doświadczać rodzicielstwa naturalnego, które często napotyka wiele przeszkód i problemów. Nie zawsze też podejmowane leczenie przynosi pożądany efekt, a w konsekwencji urodzenie własnego dziecka staje się niemożliwe. Bardzo często w takich sytuacjach małżeństwa decydują się na rodzicielstwo adopcyjne, które bywa jedyną drogą do spełnienia marzeń o własnym dziecku. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno dla małżeństw, które z przyczyn naturalnych nie mogą zostać rodzicami, ale też i dla tych, którzy chcą zaopiekować się dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych.
Pod względem prawnym adopcja oznacza nawiązanie stosunku prawno - rodzinnego,
na wzór tego, jakie istnieje między dzieckiem, a jego biologicznymi rodzicami. Adopcja
to nie tylko przyjęcie dziecka na wychowanie, ale przyjęcie go do własnej rodziny i uznanie za swoje. Osoby chcące adoptować dziecko muszą nie tylko kierować się chęcią posiadania dziecka, ale przede wszystkim chęcią bycia rodzicem. Muszą chcieć się poświęcić i zaangażować w wychowanie dziecka, obdarować go miłością i ciepłem, stworzyć bezpieczne warunki do dorastania oraz wprowadzić w dorosłe życie. Poprzez adopcję rodzice zobowiązują się do stworzenia dziecku kochającego domu, dbają o nawiązanie i utrzymanie z nim prawidłowej relacji emocjonalnej opartej na bliskości fizycznej i psychicznej.
Rodzice adopcyjni ponoszą całkowitą odpowiedzialność za rozwój i wychowanie
przysposobionego dziecka, tak jak ma to miejsce w rodzinach naturalnych. Decyzja o adopcji powinna więc być dobrze przemyślana i podjęta z pełną świadomością obowiązków ciążących na przyszłych rodzicach oraz konsekwencji wynikających z przysposobienia dziecka.
Adopcja to długotrwały proces, wymagający od przyszłych rodziców dużo poświęcenia, zaangażowania i przede wszystkim cierpliwości. Procedury adopcyjne są bowiem ściśle określone, a czas oczekiwania na przysposobienie dziecka długi, czasami to nawet kilka lat.
Procedurę adopcyjną możemy podzielić na 2 główne etapy - związany z dzieckiem oraz związany z rodzicami. Aby dziecko mogło zostać przysposobione musi mieć uregulowaną sytuację prawną. Ponadto kwalifikacja dziecka obejmuje diagnozę psychologiczną, określenie jego specyficznych potrzeb, ocenę możliwości nawiązania więzi emocjonalnej w nowej rodzinie, a także ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka.
Procedura adopcyjna związana z rodziną to przede wszystkim diagnoza obejmująca rozmowy, testy, wywiad środowiskowy oraz liczne dokumenty i zaświadczenia, szkolenie oraz kwalifikację rodziny, czyli decyzję komisji ośrodka. Kolejne etapy to oczekiwanie na dziecko oraz postępowanie sądowe.
Szczegółowe informacje dla kandydatów do przysposobienia dziecka można znaleźć pod adresem:
http://www.mcps.com.pl/main.php?l=20&id=3
 
Informacje o adopcjach zagranicznych znajdziecie Państwo pod adresem:
 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/adopcja/informacje/informacja-o-procedurze-adopcji-zagranicznej/
 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Prośba o telewizor laptop do pok pełnoletnich wychowanków gr 2 792051132

  • Prośba o wsparcie finansowe
    Jestesmy RDD.Opiekujemy się 10 dzieci w wieku 2-19 lat.Mamy zepsuty piec do co i potrzebny jest nam nowy.Nowy piec chcemy kupic na pelet lub ekogroszek.Koszt pieca...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: