Czym jest adopcja?
2015-05-09

Zdecydowana większość małżeństw pragnie stworzyć pełną rodzinę, pragnie wydać na świat własne dzieci, które wypełnią ich dom oraz życie radością i szczęściem. Niestety, nie wszyscy mogą doświadczać rodzicielstwa naturalnego, które często napotyka wiele przeszkód i problemów. Nie zawsze też podejmowane leczenie przynosi pożądany efekt, a w konsekwencji urodzenie własnego dziecka staje się niemożliwe. Bardzo często w takich sytuacjach małżeństwa decydują się na rodzicielstwo adopcyjne, które bywa jedyną drogą do spełnienia marzeń o własnym dziecku. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno dla małżeństw, które z przyczyn naturalnych nie mogą zostać rodzicami, ale też i dla tych, którzy chcą zaopiekować się dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych.
Pod względem prawnym adopcja oznacza nawiązanie stosunku prawno - rodzinnego,
na wzór tego, jakie istnieje między dzieckiem, a jego biologicznymi rodzicami. Adopcja
to nie tylko przyjęcie dziecka na wychowanie, ale przyjęcie go do własnej rodziny i uznanie za swoje. Osoby chcące adoptować dziecko muszą nie tylko kierować się chęcią posiadania dziecka, ale przede wszystkim chęcią bycia rodzicem. Muszą chcieć się poświęcić i zaangażować w wychowanie dziecka, obdarować go miłością i ciepłem, stworzyć bezpieczne warunki do dorastania oraz wprowadzić w dorosłe życie. Poprzez adopcję rodzice zobowiązują się do stworzenia dziecku kochającego domu, dbają o nawiązanie i utrzymanie z nim prawidłowej relacji emocjonalnej opartej na bliskości fizycznej i psychicznej.
Rodzice adopcyjni ponoszą całkowitą odpowiedzialność za rozwój i wychowanie
przysposobionego dziecka, tak jak ma to miejsce w rodzinach naturalnych. Decyzja o adopcji powinna więc być dobrze przemyślana i podjęta z pełną świadomością obowiązków ciążących na przyszłych rodzicach oraz konsekwencji wynikających z przysposobienia dziecka.
Adopcja to długotrwały proces, wymagający od przyszłych rodziców dużo poświęcenia, zaangażowania i przede wszystkim cierpliwości. Procedury adopcyjne są bowiem ściśle określone, a czas oczekiwania na przysposobienie dziecka długi, czasami to nawet kilka lat.
Procedurę adopcyjną możemy podzielić na 2 główne etapy - związany z dzieckiem oraz związany z rodzicami. Aby dziecko mogło zostać przysposobione musi mieć uregulowaną sytuację prawną. Ponadto kwalifikacja dziecka obejmuje diagnozę psychologiczną, określenie jego specyficznych potrzeb, ocenę możliwości nawiązania więzi emocjonalnej w nowej rodzinie, a także ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka.
Procedura adopcyjna związana z rodziną to przede wszystkim diagnoza obejmująca rozmowy, testy, wywiad środowiskowy oraz liczne dokumenty i zaświadczenia, szkolenie oraz kwalifikację rodziny, czyli decyzję komisji ośrodka. Kolejne etapy to oczekiwanie na dziecko oraz postępowanie sądowe.
Szczegółowe informacje dla kandydatów do przysposobienia dziecka można znaleźć pod adresem:
http://www.mcps.com.pl/main.php?l=20&id=3
 
Informacje o adopcjach zagranicznych znajdziecie Państwo pod adresem:
 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/adopcja/informacje/informacja-o-procedurze-adopcji-zagranicznej/
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Już tak niewiele samochód
  Bardzo prosiMy o wsparcie naszej rodziny w zakupie auta, musieliśmy sprzedać auto bo już było zbyt stare, ale mamy za sprzedaż trochę do zakupu drugiego, do...
 • ❤️ Dom dla Dzieci...
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • 1,5 % dla naszych podopiecznych
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • Ukraiński Cyrk w Polsce
  Cyrk! To niewielkie słowo, a ile radości i satysfakcji przynosi. Dzięki pani Ulianie, Ukraince, która od 9 lat mieszka w Polsce, nasze dzieci...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: