Dołączamy ukraińskie rodziny zastępcze do DomyDziecka.org (PL/UA)
2022-02-27

 
Pomoc dla rodzin zastępczych i domów dziecka, które przyjechały z Ukrainy! Dołaczając do Portalu DomyDziecka.org, można informować o swoich potrzebach (jest wielu ludzi, którzy pragną pomóc, trzeba im tylko podpowiedzieć, jak), odbierać wsparcie od darczyńców, brać udział w naszych akcjach i być polecanym przez nas sponsorom, firmom i fundacjom. 
 
Od kilkunastu lat prowadzimy organizację wspierającą domy dziecka i rodziny zastępcze w Polsce. 16 lat temu Portal DomyDziecka.org założył Ukrainiec, teraz chcemy pomóc jego rodakom – rodzinom zastępczym, które w obawie o bezpieczeństwo, przyjeżdżają do Polski. 
 
Na naszej stronie www.domydziecka.org dajemy szansę rodzinom zastępczym, by pisały o swoich potrzebach i odbierały paczki, które przychodzą bezpośrednio na ich adres. Dzieci otrzymują dużą pomoc od zwykłych osób, firm i organizacji. Teraz chcemy dać taką możliwość ukraińskim rodzinom zastępczym, które trafiły do Polski. Otwieramy możliwość rejestracji na Portalu DomyDziecka.org ukraińskich rodzin zastępczych.
 
 
Jak otrzymać pomoc dla rodziny zastępczej, którą przyjęliśmy?
 
Aby móc założyć profil na portalu  i otrzymać pomoc dla przyjętej rodziny zastępczej należy wspólnie z przybyłą rodziną wypełnić formularz, podać informacje o potrzebach, a także uzupełnić adres, na który będzie można przysyłać dla niej paczki. Musimy też sprawdzić, że osoba faktycznie prowadzi rodzinę zastępczą. Potwierdzeniem może być wiadomość mailowa lub zdjęcie pisemnego oświadczenia organizacji polskiej lub ukraińskiej poświadczającej prowadzenie przez rodzinę pieczy zastępczej, zdjęcie decyzji sądu lub inny dokument. Jeśli rodzina nie posiada takiego dokumentu przy sobie, prosimy o kontakt. Całość należy wysłać na adres ukraina@domydziecka.org i czekać na aktywację profilu. Po założeniu profilu dane zostaną upublicznione, a przyjmujący otrzyma login i hasło do swojego profilu, na którym będzie publikować informacje o potrzebach ukraińskiej rodziny zastępczej.
 
Formularz zgłoszeniowy dla przyjmującego rodzinę zastępczą - pobierz (doc), pobierz (pdf)
 
 
Czy przebywająca w Polsce rodzina zastępcza z Ukrainy może samodzielnie zarejestrować się na Portalu?
 
Tak. Aby założyć profil na portalu i otrzymać pomoc, należy wypełnić formularz, podać informacje o potrzebach, a także uzupełnić adres, na który można przysyłać do niej paczki. Może to być adres, pod którym rodzina zatrzymała się na dłuższy czas lub adres Patrona, czyli organizacji, która pomogła jej przybyć. Jeśli adres, pod którym obecnie przebywa, jest niepewny i wkrótce będzie go zmieniać, my wyznaczymy Patrona, który będzie pośredniczył w przekazywaniu rzeczy. Musimy też sprawdzić, że osoba faktycznie prowadzi rodzinę zastępczą. Potwierdzeniem może być wiadomość mailowa lub zdjęcie pisemnego oświadczenia organizacji polskiej lub ukraińskiej poświadczającej prowadzenie przez rodzinę pieczy zastępczej, zdjęcie decyzji sądu lub inny dokument. Jeśli rodzina nie posiada takiego dokumentu przy sobie, prosimy o kontakt. Całość należy wysłać na adres ukraina@domydziecka.org i czekać na aktywację profilu. Po założeniu profilu dane zostaną upublicznione, a przyjmujący otrzyma login i hasło do swojego profilu, na którym będzie publikować informacje o swoich potrzebach.
 
Formularz zgłoszeniowy dla ukraińskiej rodziny zastępczej - pobierz (doc), pobierz (pdf)
 
 
Jak otrzymać pomoc dla domu dziecka, który przyjęliśmy?
 
Aby móc założyć profil na portalu  i otrzymać pomoc dla przyjętego domu dziecka, instytucja, która odpowiada za jej sprowadzenie do Polski, powinna wspólnie z głównym opiekunem grupy wypełnić formularz. Należy podać informacje o potrzebach oraz uzupełnić adres, na który będzie można przysyłać do niej paczki. Całość należy wysłać na adres ukraina@domydziecka.org i czekać na aktywację profilu. Po założeniu profilu dane zostaną upublicznione, a przyjmująca instytucja otrzyma login i hasło do profilu, na którym będzie publikować informacje o potrzebach ukraińskiej placówki. Formularz jest dostępny w dwóch wersjach językowych.
 
Formularz zgłoszeniowy dla przyjmującego dom dziecka PL pobierz (doc)pobierz (pdf)
 
Formularz zgłoszeniowy dla przyjmującego dom dziecka UA pobierz (doc)pobierz (pdf)
 
 
Domy dziecka i rodziny zastępcze, które przyjechały z Ukrainy, można zobaczyć w zakładce "Placówki", wybierając typ "z Ukrainy". Po kliknięciu w nazwę domu, wyświetlą się aktualne potrzeby dzieci - zobacz. 
 
 
Bardzo chętnie udzielimy wszystkich informacji i pomożemy w zaspokojeniu potrzeb. Posługujemy się językiem ukraińskim, rosyjskim i polskim.  E-mail: ukraina@domydziecka.org
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Допомага прийомним сім'ям та дитячим будинкам з України! Приєднавшись до Порталу DomyDziecka.org, Ви зможете інформувати про свої потреби ( зараз багато бажаючих допомогти, потрібно лише розповісти як саме), отримувати підтримку від донорів, брати участь у наших акціях та бути рекомендованими спонсорам, компаніям та фондам.
 
Протягом кількох років ми керуємо організацією підтримки дитячих будинків та прийомних сімей у Польщі. Портал DomyDziecka.org заснував українець, тепер ми хочемо допомогти його співвітчизникам – прийомним сім’ям, які, боячись за свою безпеку, приїжджають до Польщі. 
 
На нашому сайті www.domydziecka.org ми надаємо прийомним сім’ям можливість написати про свої потреби та забрати адресовані їм посилки, які приходять безпосередньо на їх адресу. Сайт популярний, а діти отримують велику допомогу від простих людей, компаній та організацій. Зараз ми хочемо надати таку можливість українським прийомним сім’ям, які опинилися в Польщі. Від тепер можливо зареєструватись на порталі DomyDziecka.org всім українським сім'ям, які ведуть сімейний патронат. 
 
 
Як отримати допомогу для прийомної сім’ї, яку Ви прийняли? 
 
Щоб мати можливість створити профіль на порталі та отримати допомогу для прийнятої прийомної сім’ї, необхідно разом із сім’єю, що прибула, заповнити анкету, надати інформацію про потреби та заповнити адресу, на яку можна надсилати посилки. Нам також потрібно перевірити, чи дійсно особа веде прийомну сім’ю. Підтвердженням може бути електронне повідомлення або фотографія письмової заяви польської чи української організації, яка засвідчує, що сім’я веде сімейний патронат, фотографія рішення суду чи інший документ. Якщо у сім’ї немає на дану хвилину такого документа, будь ласка, зв’яжіться з нами. Всі документи та саму анкету потрібно відправити на електронну адресу ukraina@domydziecka.org і дочекатися активації профілю. Після створення профілю дані будуть оприлюднені, а одержувач отримає логін та пароль для свого профілю, на якому буде публікувати інформацію про потреби української прийомної сім’ї. 
 
Бланк заяви про прийняття прийомної сім'ї завантажити (doc)завантажити (pdf)
 
 
Чи може прийомна сім’я з України, яка проживає в Польщі, самостійно зареєструватися на Порталі? 
 
Так. Щоб створити профіль на порталі та отримати допомогу, необхідно заповнити форму, вказати інформацію про свої потреби та заповнити адресу, на яку їй можна надсилати посилки. Це може бути адреса, за якою сім’я перебувала тривалий час, або адреса покровителя, організації, яка допомогла їй приїхати в Польщу. Якщо адреса, за якою сім'я зараз знаходиться, невідома і незабаром її буде змінено, ми призначимо покровителя чи організацію, які будуть посередником передачі посилок.  Нам також потрібно перевірити, чи дійсно особа веде прийомну сім’ю. Підтвердженням може бути електронне повідомлення або фотографія письмової заяви польської чи української організації, яка засвідчує, що сім’я веде сімейний патронат, фотографія рішення суду чи інший документ. Якщо у сім’ї немає на дану хвилину такого документа, будь ласка, зв’яжіться з нами. Всі документи та саму анкету потрібно відправити на електронну адресу ukraina@domydziecka.org і дочекатися активації профілю. Після створення профілю дані будуть оприлюднені, а одержувач отримає логін та пароль для свого профілю, на якому буде публікувати інформацію про потреби української прийомної сім’ї. 
 
Бланк заяви для української прийомної сім'ї - завантажити (doc), завантажити (pdf)
 
 
Як ми можемо отримати допомогу для дитячого будинку, який ми прийняли? 
 
Щоб мати можливість створити профіль на порталі та отримувати допомогу для прийнятого дитячого будинку, заклад, відповідальний за його спровадження до Польщі, повинен заповнити анкету разом із головним опікуном групи. Надайте інформацію про свої потреби та заповніть адресу, на яку можна надсилати посилки. Анкету потрібно надіслати на електронну адресу ukraina@domydziecka.org та дочекатися, поки ми її активуємо. Після створення профілю дані будуть оприлюднені, а приймаючий заклад отримає логін та пароль до свого облікового запису, на якому буде публікувати інформацію про потреби українських дітей.
 
 
Бланк заявки для приймаючого дитячий будинок PL pobierz (doc)pobierz (pdf)
 
Бланк заявки для приймаючого дитячий будинок UA завантажити (doc)завантажити (pdf)
 
 
Дитячі будинки та прийомні сім’ї, які приїхали з України, можна переглянути в закладці «Plаcówki», вибравши тип «z Ukrainy». Після того, як натиснути на назву будинку, відобразяться поточні потреби дітей - клацни тут
 
 
Ми будемо раді надати вам будь яку інформацію та допомогти у рішенні питань. Володіємо українською, російською та польською мовами.
Електронна пошта: ukraina@domydziecka.org

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Dzień 8... Nadal szpitalnie
  Niedziela dzień 8.... Po kryzysie pomalutku następuje poprawa... Malutka ciągle głodna... Pani Doktor mówiła, że po sterydach może mieć zwiększony apetyt...
 • ❤️ Dzień 7... szok....
  Jejku to już dzień 7... Na chwilę obecną nikt nawet nie wspomni ani nie wspomina kiedy wychodzimy do domu .... Noc ze środy na czwartek była mega trudna......
 • Szoła
  Bardzo prosimy o wsparcie w zakupie książek do technikum logistycznego, chyba że ktoś ma zbędne chętnie przyjmiemy, koszt mniej więcej to około 1500...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: