Dotacje na projekty grup młodzieżowych w Warszawie
2013-10-25

Do końca 2013 roku nieformalne grupy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mogą się starać o dofinansowanie na realizację własnych pomysłów na swoją aktywność. Na wsparcie mogą liczyć zwłaszcza projekty rozwijające wiedzę lub umiejętności młodych realizatorów lub skierowane na rzecz społeczności lokalnej. Środki przydzielane są co miesiąc.

Do końca bieżącego roku działa program Inicjatywy Młodzieżowe, którego operatorami są Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej oraz Stowarzyszenie Harcerskie. Program kierowany jest do młodzieży uczącej się w warszawskich gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych i ma zachęcić młodych ludzi do aktywności społecznej. Młodzież mająca ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu, chcąca rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i pasje, czy też działać na rzecz społeczności lokalnej może w ramach programu dostać dofinansowanie na swoje działanie w wysokości do 3000 zł. Inicjatywy muszą zawierać element edukacyjny, to znaczy uczestnicy powinni się czegoś nowego w trakcie jego realizacji nauczyć lub zrobić coś na rzecz innych z najblizszego otoczenia np. szkoły. Poza tym temat projektu jest dowolny. Przykłady dofinansowanych działań znaleźć można na fanpage Inicjatyw Młodzieżowych na facebooku.

Podstawowymi warunkami wzięcia udziału w programie jest, przede wszystkim, utworzenie grupy minimum 3-osobowej (nie można działać w pojedynkę), posiadanie własnego pomysłu na aktywność, oraz napisanie wniosku konkursowego, podlegającego ocenie komisji. Jako organizatorzy zapewniamy w stanie pomóc w pisaniu wniosków. Zajmują się tym doradcy, służący radą przy ewentualnych problemach. Kontakt do doradców można znaleźć na naszych stronach internetowych www.sh.org.pl, oraz www.okregmazowiecki.pl w zakładkach Inicjatywy Młodzieżowe. Tam też więcej informacji o projekcie i sposobach ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioski przyjmujemy co miesiąc w terminach 30 września, 31 października i 30 listopada 2013.

Zachęcamy do udziału w programie Inicjatywy Młodzieżowe! Jest to dla młodych ludzi świetna okazja do realizacji planów, na które nie zawsze posiada się fundusze. Jesteśmy również przekonani, że udział w naszym programie posiada dodatkowy aspekt edukacyjny. Młodzi ludzie, zwłaszcza ci, którzy nie mają za sobą doświadczenia w działaniu np. w organizacjach pozarządowych, mają okazję zapoznać się z zasadami pisania projektów grantowych, planowania działań, czy choćby uczą się odpowiedzialności za powierzone im pieniądze.

Program finansowany jest przez Miasto st. Warszawa.

Źródło: ngo.pl


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz Prezentacja dotycząca ustawy...
 • Marzenia dzieci <3
  Troje dzieci ma małe marzenia, może ktoś chciałby je spełnić ? :)   1. Zestaw do zabawy Stacyjkowo   ...
 • Licytacja Szopki Bożonarodzeniowej wykonanej przez nasze dzieci :)
  Zapraszamy do licytacji Szopki Bożonarodzeniowej w całości wykonanej przez dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Łodzi...
 • W życiu jak w kalejdoskopie.Kolejna rocznica,Anioły są wśród nas-dziękujemy,DEKARZ PILNIE POTRZEBNY!oraz brakuje nam 15405,00 ♥
  11.11- to już 9 lat jak odeszłaś mamuś..do zobaczenia Kochana
 • Podziękowanie za wielkie serca.
  Kochani Aniołowie bardzo dziekujemy za kazda pomoc okazaną naszym dzieciom i naszemu domowi. Cieszymy sie z kazdego drobiazgu który nam przekazujecie. Dzieci sa...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: