Dzieci z domów dziecka potrzebują bezpiecznego schronienia!
2022-02-26

 
Kto mógłby przyjąć dzieci z domu dziecka? Ukraińskie placówki są większe, ok. 60 dzieci. Podopiecznych można podzielić na grupy ok. 15-20 osób z opiekunem, nie mniejsze. Zazwyczaj są w wieku od przedszkola do 18 r. ż. Najbardziej zależy nam na miejscach, które mogłyby przyjąć jak największą liczbę osób w jednych miejscowościach, by dzieci były razem i pod opieką znanych sobie wychowawców.   
 
Uciekających dzieci będzie wiele. Utrzymujemy kontakt z instytucjami na Ukrainie. Dla nich tworzymy listę miejsc, które mogłyby przyjąć tak duże grupy z opiekunami, i przekażemy je proszącym nas o pomoc domom dziecka z Ukrainy. By dom dziecka mógł się ewakuować, a następnie przekroczyć granicę, musi mieć miejsce pobytu na 100% pewne, dlatego prosimy o przemyślaną decyzję. 
 
Zapewnimy transport z granicy i udzielimy pomocy finansowej i materialnej. 
 
Prosimy o kontakt na ukraina@domydziecka.org


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 15 931 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤️ Specjalistycznie...
  25 stycznia to był najbardziej szalony dzień w naszym rodzicielstwie... Pół roku temu Pani Doktor z poradni specjalistycznej zaproponowała nam termin w tym samym...
 • Prawo jazdy marzenie
  Prosimy o pomoc w sfinansowaniu prawa jazdy dla dwójki nastolatków.
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...
 • Nowy rok i przyjęcie 2 dziewczynek do naszej rodziny ❤️❤️❤️
  Edit . Dziewczynki juz z nami . Dlugo już nie widziałam tak zaniedbanych dzieci . Trudny czas przed nami ale przy pomocy Państwa na pewno nam się uda wyprowadzic...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: