"Jaki jest Twój Biegun?" LifePlan 2020 Fundacji Marka Kamińskiego
2020-02-03

LifePlan - Program motywacyjno rozwojowy dla młodzieży, program stypendialny
 
Zapraszamy do udziału w konkursie „Jaki jest Twój Biegun?”, którego laureaci wezmą udział w programie LifePlan Fundacji Marka Kamińskiego. Projekt Life Plan bazuje na metodzie Biegun autorstwa polarnika i podróżnika Marka Kamińskiego. 
 
Program stypendialny skierowany jest do młodzieży w wieku 14-17 lat w trudnej sytuacji, których dochód na jednego mieszkańca rodziny nie przekracza 1300 zł netto (bez uwzględnienia dodatkowych świadczeń). 
 
Do udziału w programie zachęcamy młodzież z domów dziecka i rodzin zastępczych, rodzin objętych wsparciem ośrodków pomocy społecznej, chorych, niepełnosprawnych
 
Uczestnictwo w programie pozwoli młodym ludziom na sformułowanie swojego celu, opracowanie planu jego realizacji, otrzymanie narzędzi i wiedzy, jak go zrealizować, wypracować kompetencje, dzięki którym łatwiej będą kształtować swoje życie i podejmować decyzje, zbudować poczucie własnej wartości. 
 
Program obejmuje 8-modułowy plan spotkań w postaci:
 • warsztatów (2x 3 dni)
 • obozu (12 dni)
 • wyprawy survivalowej (4 dni)
 • sesji indywidualnych przez komunikatory
 • gali podsumowującej
 
Wartość 8-miesięcznego programu LifePlan wynosi 12 000 zł.
 
 
Zadaniem konkursowym, na podstawie którego zostaną wybrane osoby zaproszone do programu,  jest przygotowanie pracy artystycznej, będącej odpowiedzią na pytanie odpowie na pytanie „Jaki jest Twój Biegun?”.  Można stosować różne techniki – praca pisemna, prezentacja elektroniczna, bilbord/plakat/kolaż, piosenka, wiersz i inne. Tematyka powinna obejmować cel/marzenie, pokazanie, kim uczestnik chciałby zostać w przyszłości, wartości, które są ważne dla uczestnika. 
 
Pracę wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem należy wysłać na adres organizatora w terminie do 15 marca 2020 r. 
Fundacja Marka Kamińskiego,
PPNT; budynek IV, IV piętro, pokój D.406
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
e-mail: lifeplan@kaminski.pl
dop. „Zgłoszenie do programu LifePlan 2020 – „Jaki jest Twój Biegun?”.
 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w maju na stronie www.marekkaminski.com.
 
Kontakt:
lifeplan@marekkaminski.com
 
Więcje informacji:
Regulamin - pobierz
Karta zgłoszeniowa - pobierz
Oświadczenie - pobierz
 
LifePlan - Ogólnopolski program motywacyjno - rozwojowy dla młodzieży, program stypendialny


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • O 1,5% prosimy ❤️ 13 Dzieci w tym 8 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  Kochani, rozpoczyna się ten czas kiedy 1,5% robi wrażenie i to ogromne wrażenie... w tym roku ponownie prosimy o oddanie na naszą rodzinkę tak ważnego 1,5%......
 • Prosimy o 1.5 % podatku
  Kochani jeżeli ktos chciałby wesprzeć nasze dzieci przy rozliczeniu podatku to chętnie przyjmiemy Wasze 1.5% ❤️ KRS 0000270261 Cel szczegółowy RDD GNIEW 10345
 • ❤️ Pomożecie ?
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • Wyrazy wdzięczności dla Pani Joli :)
  Ślemy serdeczne podziękowania po raz kolejny za okazaną pomoc w zrealizowaniu naszych marzeń dla Pani Joli, która Nas regularnie wspiera !! Dziękujemy...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: