"Jaki jest Twój Biegun?" LifePlan 2020 Fundacji Marka Kamińskiego
2020-02-03

LifePlan - Program motywacyjno rozwojowy dla młodzieży, program stypendialny
 
Zapraszamy do udziału w konkursie „Jaki jest Twój Biegun?”, którego laureaci wezmą udział w programie LifePlan Fundacji Marka Kamińskiego. Projekt Life Plan bazuje na metodzie Biegun autorstwa polarnika i podróżnika Marka Kamińskiego. 
 
Program stypendialny skierowany jest do młodzieży w wieku 14-17 lat w trudnej sytuacji, których dochód na jednego mieszkańca rodziny nie przekracza 1300 zł netto (bez uwzględnienia dodatkowych świadczeń). 
 
Do udziału w programie zachęcamy młodzież z domów dziecka i rodzin zastępczych, rodzin objętych wsparciem ośrodków pomocy społecznej, chorych, niepełnosprawnych
 
Uczestnictwo w programie pozwoli młodym ludziom na sformułowanie swojego celu, opracowanie planu jego realizacji, otrzymanie narzędzi i wiedzy, jak go zrealizować, wypracować kompetencje, dzięki którym łatwiej będą kształtować swoje życie i podejmować decyzje, zbudować poczucie własnej wartości. 
 
Program obejmuje 8-modułowy plan spotkań w postaci:
 • warsztatów (2x 3 dni)
 • obozu (12 dni)
 • wyprawy survivalowej (4 dni)
 • sesji indywidualnych przez komunikatory
 • gali podsumowującej
 
Wartość 8-miesięcznego programu LifePlan wynosi 12 000 zł.
 
 
Zadaniem konkursowym, na podstawie którego zostaną wybrane osoby zaproszone do programu,  jest przygotowanie pracy artystycznej, będącej odpowiedzią na pytanie odpowie na pytanie „Jaki jest Twój Biegun?”.  Można stosować różne techniki – praca pisemna, prezentacja elektroniczna, bilbord/plakat/kolaż, piosenka, wiersz i inne. Tematyka powinna obejmować cel/marzenie, pokazanie, kim uczestnik chciałby zostać w przyszłości, wartości, które są ważne dla uczestnika. 
 
Pracę wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem należy wysłać na adres organizatora w terminie do 15 marca 2020 r. 
Fundacja Marka Kamińskiego,
PPNT; budynek IV, IV piętro, pokój D.406
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
e-mail: lifeplan@kaminski.pl
dop. „Zgłoszenie do programu LifePlan 2020 – „Jaki jest Twój Biegun?”.
 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w maju na stronie www.marekkaminski.com.
 
Kontakt:
lifeplan@marekkaminski.com
 
Więcje informacji:
Regulamin - pobierz
Karta zgłoszeniowa - pobierz
Oświadczenie - pobierz
 
LifePlan - Ogólnopolski program motywacyjno - rozwojowy dla młodzieży, program stypendialny


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2018 r. -  71 807 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 1,19% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r. • 1,09% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 152 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 152 Liczba rodzin zastępczych  - 36 478 Liczba rodzinnych domów dziecka - 613   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2018) - pobierz Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2018 r. - (za 2018)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Raporty NIK Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Informacja o...
 • Dziękujemy Pani Asi z Koszalina za śliczne ubranka .

 • Wsparcie
  Drodzy Aniołowie. Okres pandemii to trudny czas dla nas wszystkich. Opiekujemy się 9 dzieci w wieku 1-10 lat. Na chwile obecną dla naszych dzieci jestesmy...
 • Wsparcie finansowe w rehabilitacji.
  Kochani nasz Okruszek ma juz Roczek. Nozka została wyprostowana poprzez gipsowanie. Przeszedł juz zabieg podciecia ścięgna Achillesa. Zakupiliśmy zalecona...
 • 1 % dla MAłgosi i Dominiki
  wspieramy rozwój dziewczynek  KRS 0000308316 cel szczegółowy: K/334 Dominika Amelia Kutnik

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: