Konkurs: Najpierw Dziecko - ogłoszony przez Towarzystwo Nasz Dom
2015-11-12

Konkurs skierowany jest do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W ramach konkursu udzielane jest wsparcie finansowe na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 
 
Źródło pomocy finansowej: 
Środki zebrane w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka zasilanego z ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” prowadzonej w szkołach i przedszkolach.
 
 
Adresaci konkursu:
 • Rodzinne formy opieki zastępczej: Niezawodowe Rodziny Zastępcze, Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego;
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.
 
 
Wysokość pomocy: 
Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach wniosku wynosi 5 000 złotych. Każdy adresat może złożyć jeden wniosek.
 
 
 
Cele udzielanej pomocy:
 • podtrzymywanie kontaktów i więzi z ważnymi dla dziecka osobami;
 • pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty  u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.);
 • rozwój zainteresowań dzieci, udział w zajęciach dodatkowych.
 
 
Czas składania wniosków: 
09.11. – 23.12.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego i data wysłania maila).
 
 
Wyniki konkursu: 
Do 18.01.2016 r. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.naszdom.org.pl. Każdy podmiot składający wniosek otrzyma także mailową informację nt. statusu swojego wniosku.
 
 
Przystąpienie do konkursu:
1. Wypełnienie i wysłanie wniosku mailowo na adres: sekretariat@naszdom.org.pl (tytuł maila „Najpierw Dziecko”); 
2. Uzyskanie rekomendacji Organizatora Pieczy Zastępczej/PCPR/MOPS/innych odnośnych władz;
3. Przesłanie kompletu dokumentów (2 wydrukowanych egzemplarzy wniosku, rekomendacji i załączników) do Biura Towarzystwa Nasz Dom (al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa) w terminie do 23 grudnia 2015 (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie proszę umieścić dopisek: Najpierw Dziecko.
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu oraz załącznikach do regulaminu. 
 
 
Więcej informacji:  www.towarzystwonaszdom.pl/fundusz-grantowy


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2017 r. -  62 536 dzieci   • 3,8% w roku - tak spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2016 r. • 0,7% - taki spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2016 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 856 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 155 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej do 18 roku życia – 45 680 Liczba rodzin zastępczych  - 37 201 Liczba rodzinnych domów dziecka - 571   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2017) - pobierz Dane statystyczne GUS - Instytucjonalna piecza zastępcza - (za 2017)  - pobierz Dane statystyczne GUS - Rodzinna piecza zastępcza  - (za 2017)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
 • Kochani cudowni... NIEZNAJOMI ANIOŁOWIE❤ Wymiana dachu tuż tuż
  Bardzo prosimy o wsparcie, konieczna wymiana pokrycia dachowego ok.160m2... w maju wchodzi dekarz (poniżej wycena i zdjęcie belek), bez Waszej pomocy trudno nam...
 • WAZNE wakacje dla dzieci 11 dzieci...
  Kochani nasze dzieci marza o wyjezdzie na Kolonie nad morze lub jezioro i wyjezdzie do Energylandii  - prosze o wsparcie bo chcielibysmy ich marzenie zrealizowac....
 • Turniej piłki nożnej w Namysłowie
  25 maja 2019r.Wychowankowie Domu Dziecka z Pleszewa brali udział w turnieju piłki nożnej domów dziecka w Namysłowie. Graliśmy w grupie B Wyniki meczów...
 • Prośba o wsparcie w rehabilitacji
  Kochani bardzo prosimy o wsparcie finansowe na rehabilitację naszego najmlodszego dzieciątka. Nasz Okruszek ma juz 3 miesiace . Jest dzieciątkiem potrzebujacym...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: