Konkurs – „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ”
2012-10-18

MPiPS z dniem 17.10.2012 i na podst. art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ogłasza Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "wsparcie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka". MPiPS zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert.
Więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,5945,konkurs-wsparcie-rodzin-zastepczych-i-rodzinnych-domow-dziecka-.html


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Prośba o telewizor laptop do pok pełnoletnich wychowanków gr 2 792051132

  • Prośba o wsparcie finansowe
    Jestesmy RDD.Opiekujemy się 10 dzieci w wieku 2-19 lat.Mamy zepsuty piec do co i potrzebny jest nam nowy.Nowy piec chcemy kupic na pelet lub ekogroszek.Koszt pieca...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: