Konkurs – „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ”
2012-10-18

MPiPS z dniem 17.10.2012 i na podst. art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ogłasza Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "wsparcie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka". MPiPS zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert.
Więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,5945,konkurs-wsparcie-rodzin-zastepczych-i-rodzinnych-domow-dziecka-.html


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150...
  • Prośba o wsparcie finansowe
    Jestesmy RDD.Opiekujemy się 10 dzieci w wieku 2-19 lat.Potrzebujemy nowego pieca na pelet z zasobnikiemy.Koszt pieca to ok 10.000 zl. Bardzo prosimy o wsparcie...
  • Dziękujemy
    W ostatnim czasie spotkaliśmy się z ogromną życzliwością. Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory odpowiedzieli na nasze prośby i wsparli nas w...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: