"Life Plan" - program dla młodzieży z POW, RDD i RZ
2018-04-17

 
Fundacja Marka Kamińskiego realizuje niezwykły projekt pt. "Life Plan". Objęta ma nim zostać grupa młodych, ambitnych ludzi w wieku 12-16 lat. Osoby, które się do niego zakwalifikują zyskają ośmiomiesięczne stypendium o wartości 10.000 zł. Uczestnicy projektu m.in. nauczą się, jak realizować swoje cele i marzenia, wezmą udział w inspirujących warsztatach, spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi, Obozie Zdobywców Biegunów i survivalowej wyprawie wokół jeziora. Aby dostać się do projektu, wystarczy wziąć udział w konkursie i w dowolnej formie np. rysunku, prezentacji, opowiadania, filmu przedstawić swoje marzenie. Zgłoszenia należy słać do 30 kwietnia. 
 
 
Fundacja Marka Kamińskiego swoją działalnością wspiera m.in. dzieci i młodzież, osoby potrzebujące i niepełnosprawne. Jednym z projektów, które realizuje jest "Life Plan". To ośmiomiesięczny stypendialny program rozwojowy, oparty o metodę Biegun, która powstała na bazie doświadczeń z wypraw znanego polskiego polarnika i podróżnika. Life Plan jest kontynuacją wsparcia młodych ludzi w podejmowaniu zmiany w ich życiu, tak, jak metoda Biegun wpłynęła na Jaśka Melę podczas wypraw na bieguny w 2004 roku.
 
Metoda "Biegun" to autorska technika skutecznego wewnętrznego rozwoju opracowana przez Marka Kamińskiego. Prowadzi do poznania samego siebie i realizacji wyznaczonego celu. Kluczem do wyznaczenia "Bieguna" są marzenia. 
 
Life Plan przeznaczony jest dla nastolatków w wieku 12 - 16 lat, którzy w czasie ośmiu miesięcy poznają metodę Biegun, nauczą się korzystać z narzędzi pomagających im realizować cel. W czasie całego procesu sformułują swój cel i nauczą się, jak go realizować. W trakcie programu będą mieli szansę zbudować poczucie własnej wartości oraz postawę Zdobywcy. Uczestnicy wypracują nowe kompetencje, które realnie pozwolą im kształtować swoje życie i podejmować decyzje. 
 
Program adresowany jest do ambitnych nastolatków w wieku 12-16 lat, którzy mają trudną sytuację życiową lub są przewlekle chorzy, niepełnosprawni. Do udziału w Konkursie zapraszamy młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych
 
 
Co czeka na laureatów?
 
Laureaci Konkursu przejdą przez osiem modułów edukacyjnych m.in. dwutygodniowy obóz, warsztaty rozwoju kompetencji oraz wyprawę survivalową. Projekt przewiduje też siedem spotkań indywidualnych z trenerem metody Biegun, podczas których uczestnicy będą wspólnie z nim szukać rozwiązań dla trudności i wyzwań, pojawiających się na drodze do realizacji marzeń. Każdy z uczestników programu będzie pod opieką trenera przez cały okres trwania Life Planu. 
 
 
Jak zostać uczestnikiem programu? 
 
Osoby, które chciałyby dołączyć do projektu muszą wziąć udział w konkursie. Zadanie jest proste - należy przygotować pracę na temat: "Jaki jest Twój Biegun?". Forma wykonania jest dowolna można ją napisać, przygotować w wersji prezentacji elektronicznej, bilbordu/plakatu/kolażu z opisem, filmu, piosenki, a nawet wiersza. "Biegun" to marzenia, cele, do których chcą dążyć i je realizować uczestnicy projektu.
 
Do prac konkursowych dołączyć należy karty zgłoszeniowe i regulamin, które dostępne są na www.kaminski.pl. Zgłoszenia i regulamin powinni wypełnić i podpisać rodzice lub opiekunowie prawni. Prace wraz z formularzami należy wysłać e-mailem na adres maria.golabek@kaminski.pl lub pocztą na adres: Fundacja Marka Kamińskiego, Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, tel. 608 060 412. Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia.
 
Karta zgłoszeniowa - pobierz
 
Oświadczenie opiekuna - pobierz
 
Regulamin - pobierz
 
Plakat informacyjny - pobierz

 
 
Źródło: Materialy Fundacja Marka Kamińskiego
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2017 r. -  62 536 dzieci   • 3,8% w roku - tak spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2016 r. • 0,7% - taki spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2016 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 856 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 155 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej do 18 roku życia – 45 680 Liczba rodzin zastępczych  - 37 201 Liczba rodzinnych domów dziecka - 571   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2017) - pobierz Dane statystyczne GUS - Instytucjonalna piecza zastępcza - (za 2017)  - pobierz Dane statystyczne GUS - Rodzinna piecza zastępcza  - (za 2017)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
 • Tydzień 12/2019 i podziękowanie :-)
  Jej jak ten czas leci :-) już wiosna w tym tyodniu minął rok jak Dominik jest z nami. Tak jak sobie przypomnę w jakim był stanie jak do nas trafił a jaki jest...
 • HIPOTERAPIA- Kontynuacja. Prosimy o wsparcie dla 5 Dzieci z niepełnosprawnością
  Prosimy o wsparcie... 40zł./1 DZIECKO - 1 zajęcia. Hipoterapia - kontynuacja dla 5 Promyczków 5x40zł. = 200,00 koszt 1 zajęć.  Dziękujemy za...
 • Kochani cudowni... NIEZNAJOMI ANIOŁOWIE❤ Wymiana dachu tuż tuż
  Bardzo prosimy o wsparcie, konieczna wymiana pokrycia dachowego ok.160m2... w maju wchodzi dekarz (poniżej wycena i zdjęcie belek), bez Waszej pomocy trudno nam...
 • Pracowita sobota
  Witam wszystkich.Jak minęła sobota? U nas pracowicie. To był piękny słoneczny dzień. Mieliśmy cel posprzątanie podwórka po zimie. Dzisiaj wszyscy...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: