Narada z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej
2015-05-10

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizował w dniach 5 i 6 maja 2015 r. naradę z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej 
Spotkanie dotyczyło: 
  • zagadnienień z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym omówienie zgłaszanych problemów i dobrych rozwiązań w zorganizowaniu kompleksowego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
  • tworzenia systemu wspierania rodziny przez samorząd gminny, w tym zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 
  • realizacji zadań w województwie mazowieckim z zakresu polityki społecznej.
 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150...
  • Ku pamięci Pani Stefanii - remont jej pomnika
    W kwietniu mija kolejna już rocznica śmierci Pani Stefanii Wróblewskiej. Pani Stefania cały dorobek swojego życia przekazała na rzecz dzieci z Domu...
  • Prosba o wsparcie
    Kochani Aniołowie duzo nam juz pomogliscie i z calego serca za wszystko dziekujemy <3. Chcielibysmy teraz wyremontowac pokoje dzieci oraz jedno pomieszczenie...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: