Narada z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej
2015-05-10

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizował w dniach 5 i 6 maja 2015 r. naradę z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej 
Spotkanie dotyczyło: 
  • zagadnienień z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym omówienie zgłaszanych problemów i dobrych rozwiązań w zorganizowaniu kompleksowego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
  • tworzenia systemu wspierania rodziny przez samorząd gminny, w tym zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 
  • realizacji zadań w województwie mazowieckim z zakresu polityki społecznej.
 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Prośba o telewizor laptop do pok pełnoletnich wychowanków gr 2 792051132

  • Prośba o wsparcie finansowe
    Jestesmy RDD.Opiekujemy się 10 dzieci w wieku 2-19 lat.Mamy zepsuty piec do co i potrzebny jest nam nowy.Nowy piec chcemy kupic na pelet lub ekogroszek.Koszt pieca...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: