"Nie ma dzieci - są ludzie" - konferencja Fundacji Mały Duży Człowiek
2021-11-10

Gorąco zachęcamy do udzialu w konferencji "Nie ma dzieci - są ludzie" organizowanej przez Fundację Maly Duży Człowek.

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w Domu Kultury w Łęczycy. Realizowana jest w ramach międzynarodowej kampanii 19 dni przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Konferencja pn. "Nie ma dzieci - są ludzie" J. Korczak - trudne doświadczenia w pracy specjalistów i dobre praktyki stosowane w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Udział w debacie wezmą: mediator, psycholog, adwokaci, policjant, kurator sądowy, członek fundacji "Kids", pedagog, ratownik medyczny oraz gość specjalny: Gabriel Majchrzak.

 

12:00 - 12:15 
Rozpoczęcie konferencji, przytwianie gości oraz uczestników

12:15 - 13:20
Przemoc nie jedno ma imię - syskusja panelowa nad zagadnieniem rozpoznawania zjawiska przemocy. 
Omówienie zachowań i postaw przemocowych wobec dzieci oraz postępowania w sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone.

13:20 - 13:50
Przerwa

13:50 - 14:35
Niemożliwe nie istnieje - autorelacja byłego wychowanka Domu Dziecka - Gabriel Majchrzak

14:35 - 15:45
Rozwiązania systemowe a praktyka i doświadczenia - dyskusja paneowa, w której poruszone zostaną w ujęciu interdyscyplinarnym kwestie związane z aspektami prawnymi zjawiska przemocy. Prawo w praktyce - jak z niego korzystac, by chronić dzieci i młodzież na różnym etapie ich życia. 

15:45 - 16:00
Podziękowania i zakończenie konferencji.


Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres konferencje.fundacjamdc@gmail.com


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 15 931 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domku
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową naszego domku na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Aniolowie ❤ Dzisiaj nasza rodzinka się oowiekszyla o 7 dniowego Maluszka ❤ Kochamy Cię Okruszku. Zapraszamy do pomocy jeżeli ktoś z Aniołów...
 • Tydzień sportu
  Tydzień był tak ciekawy, że żałowali że dobiega on końca. Każdego dnia otrzymywaliśmy wiele wrażeń. Każdy nasz dzień był inny. Teraz nie spędzamy...
 • Zasłabnięcie dziecka..
  Nikomu z was nie życze takich przeżyć. Moja 13 latka zemdlała na moich rękach. Była blada jak ściana na wszyscy mnie pocieszali ale omdlenie w tym wieku...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: