Oświadczenie dotyczące kontaktów z Fundacją BLOOM
2018-12-19

Fundacja BeLove! Orphan Outreach Missions (BLOOM) nie posiada strony internetowej w języku polskim. W związku z opublikowaniem notatki o spotkaniu z fundacją w kwietniu 2015 r. osoby zainteresowane jej działalnością i poszukujące informacji o niej trafiają na naszą stronę i mogą błędnie łączyć portal DomyDziecka.org z fundacją BLOOM.
 
23 kwietnia 2015 r., przedstawicielki organizacji Be Love! Orphan Outreach Missions (B.L.O.O.M.) spotkały się zarówno w Warszawie z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, jak i w Krakowie, z przedstawicielami Portalu DomyDziecka.org. Organizacja planowała podejmować działania na terenie Polski w ramach tzw. hostingu, czyli goszczenia polskich dzieci w amerykańskich rodzinach przez 4-6 tygodni w okresie wakacyjnym bądź zimowym.
 
Spotkanie było poświęcone ewentualnej współpracy Portalu z amerykańską organizacją. Sama inicjatywa została przedstawiona portalowi DomyDziecka.org poprzez wicekonsula w Chicago, który w rozmowie telefonicznej przedstawił organizację B.L.O.O.M. i zasygnalizował, iż organizacja amerykańska chce się z nami skontaktować.
 
Po pierwszych rozmowach telefonicznych oraz informacjach mailowych zainicjowano spotkanie, które odbyło się w kwietniu 2015 roku w Krakowie. Informowaliśmy o nim na stronie - zobacz
 
Portal DomyDziecka.org nie podjął jednak żadnej współpracy z amerykańską fundacją BLOOM, między innymi z powodów:
 
• Nieścisłości pomiędzy przedstawionymi informacjami w zakresie hostingu dzieci a weryfikacją przedstawiciela DomyDziecka.org na stronie www organizacji BLOOM oraz poprzez kontakt e-mail.
•  Na początku maja 2015 r. otrzymaliśmy informację mailową o zakończeniu współpracy między przedstawicielkami Fundacji B.L.O.O.M., z którymi doszło do spotkania w kwietniu. Obie strony negatywnie wyrażały się od drugiej stronie. Pomimo rozmów telefonicznych z naszym przedstawicielem nie udało się uzyskań informacji, z jakich powodów doszło do tak szybkich i znaczących zmian.
•  Brak możliwości zagwarantowania przez portal DomyDziecka.org, że hosting odbywał się będzie zgodnie z przedstawionymi nam informacjami.  Jako portal DomyDziecka.org nie firmujemy działalności, za którą nie jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialności. 
 
Powody te zniechęciły do podejmowania współpracy.
 
Kilkukrotnie przedstawiciele Fundacji B.L.O.O.M z USA oraz dyrektor Programu Hostingowego w Polsce próbowali ponownie nawiązać z nami kontakt. Portal DomyDziecka.org nie zareagował na chęć współpracy.
W sierpniu 2017 r., po otrzymaniu informacji o podejrzeniach  Fundacji BLOOM o udział w nielegalnych adopcjach oraz handlu dziećmi, złożyliśmy oświadczenie dotyczące jednorazowego kontaktu (spotkania) z Fundacją BLOOM oraz  całą korespondencję do odpowiednich organów ścigania z prośbą o monitorowanie sprawy.
 
 
Osoby zainteresowane działalnością fundacji BLOOM prosimy o kontakt bezpośrednio z fundacją BLOOM poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.bloomworldwide.org/contact/ lub z jej pracownikami:
 
Profile na portalu Linked In do organizacji Be Love Orphan Outreach Missions (BLOOM):
https://www.linkedin.com/company/beloveorphanoutreachmissions
 
Przedstawiciel BLOOM w Polsce w latach 2015-2017 [informacja z profilu w Linked In dostęp: 19.12.2018]
https://www.linkedin.com/in/joanna-bere%C5%BCa%C5%84ska-42160b126
 
inne osoby współpracujące w organizacji BLOOM [informacja z profilu w Linked In dostęp: 19.12.2018]
https://www.linkedin.com/in/susan-mcmahon-ab52aa166
 
Informacje na temat uczestnictwa placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka w różnego typu programach mogą być zawarte w wystąpieniach pokontrolnych z kontroli w rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wystąpienia pokontrolne podawane są do publicznej wiadomości i publikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
 
 
 
Dodatkowo informujemy, że działalność fundacji BLOOM była przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Sprawiedliwości. 
 
- - - - - - - - - - -
W liście podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka z dnia 25.01.2018, będącym odpowiedzią na interpelację Pani poseł Małgorzaty Kidawy - Błońskiej z dnia 11.12.2017 r. w sprawie zagranicznych adopcji polskich dzieci czytamy:
 
Z kolei odpowiadając na pytanie co do otrzymywania przez Ministerstwo Sprawiedliwości sygnałów o nieprawidłowościach w sprawach o adopcję zagraniczną należy wskazać, że pojawiły się tego rodzaju informacje w związku z działalnością agencji „non-profit” Be Love Orphan Outreach Missions, Inc. (zwaną dalej „BLOOM”) z siedzibą w USA przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, jak również dotyczące indywidualnych spraw. Powstały bowiem wątpliwości co do rzeczywistego celu organizowanych przez agencję BLOOM wyjazdów wakacyjnych dzieci wobec sugestii, że mają one służyć zapoznaniu małoletnich z przyszłymi rodzinami adopcyjnymi.
 
Wobec powyższego Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do prezesów właściwych sądów rejonowych o informację, czy prowadzone są postępowania o przysposobienie małoletnich uczestniczących w wyjazdach hostingowych do USA, organizowanych przez agencję BLOOM i ewentualnie wskazanie, na jakim są etapie.
 
Ponadto informacja co do podniesionych wątpliwości została przekazana do Prokuratury Krajowej. W konsekwencji Prokuratura Krajowa zwróciła się do podległych jednostek o podjęcie odpowiedniej aktywności przez prokuratora przed sądem w przypadku potwierdzenia zbieżności co do okoliczności wyjazdu dziecka i objęcia go procedurą adopcyjną na skutek wniosku osób, u których dziecko przebywało podczas wyjazdu hostingowego (pismo Prokuratury Krajowej z dnia 5 lipca 2017 r., nr PK IV Pc 1164.2017, skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości).
 
Natomiast w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, miedzy innymi z art. 211 a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2204, z późn. zm.) przez przedstawicieli agencji BLOOM i inne osoby z nią powiązane, w tym osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dziećmi informację w tym zakresie przekazano do Prokuratury Krajowej celem załatwienia według właściwości. 
 
Źródło: www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3AB5887F [dostęp: 19.12.2018]
- - - - - - - - - - -
 
 
 
Jednocześnie informujemy, że Portal DomyDziecka.org nie jest ośrodkiem adopcyjnym i nie pośredniczy w sprawach adopcji zarówno polskiej, jak i zagranicznej oraz nie posiada informacji o dzieciach zgłoszonych do adopcji. Osobom zainteresowanym adopcją udzielamy podstawowych informacji na temat wyglądu procesu adopcyjnego. 
 
 
 
Zespół Ogólnopolskiego Portalu Domów Dziecka DomyDziecka.org
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Nasza Rodzina
  Nasza Rodzina: Historia, Wyzwania i Nadzieje Wprowadzenie Od 2019 roku, razem z mężem, prowadzimy rodzinny dom dziecka. Obecnie opiekujemy się 12...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • ❤️ Dzień 9.... diagnoza, szok, niedowierzanie...
  Dzień 9.... Szok...szok... jeszcze raz szok i niedowierzanie... Skąd? Jak? Kiedy? Spłynęły wyniki i diagnoza jest tylko jedna... stara, zapomniana choroba...
 • ❤️ Dzień 8... Nadal szpitalnie
  Niedziela dzień 8.... Po kryzysie pomalutku następuje poprawa... Malutka ciągle głodna... Pani Doktor mówiła, że po sterydach może mieć zwiększony apetyt...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: