Oświadczenie dotyczące kontaktów z Fundacją BLOOM
2018-12-19

Fundacja BeLove! Orphan Outreach Missions (BLOOM) nie posiada strony internetowej w języku polskim. W związku z opublikowaniem notatki o spotkaniu z fundacją w kwietniu 2015 r. osoby zainteresowane jej działalnością i poszukujące informacji o niej trafiają na naszą stronę i mogą błędnie łączyć portal DomyDziecka.org z fundacją BLOOM.
 
23 kwietnia 2015 r., przedstawicielki organizacji Be Love! Orphan Outreach Missions (B.L.O.O.M.) spotkały się zarówno w Warszawie z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, jak i w Krakowie, z przedstawicielami Portalu DomyDziecka.org. Organizacja planowała podejmować działania na terenie Polski w ramach tzw. hostingu, czyli goszczenia polskich dzieci w amerykańskich rodzinach przez 4-6 tygodni w okresie wakacyjnym bądź zimowym.
 
Spotkanie było poświęcone ewentualnej współpracy Portalu z amerykańską organizacją. Sama inicjatywa została przedstawiona portalowi DomyDziecka.org poprzez wicekonsula w Chicago, który w rozmowie telefonicznej przedstawił organizację B.L.O.O.M. i zasygnalizował, iż organizacja amerykańska chce się z nami skontaktować.
 
Po pierwszych rozmowach telefonicznych oraz informacjach mailowych zainicjowano spotkanie, które odbyło się w kwietniu 2015 roku w Krakowie. Informowaliśmy o nim na stronie - zobacz
 
Portal DomyDziecka.org nie podjął jednak żadnej współpracy z amerykańską fundacją BLOOM, między innymi z powodów:
 
• Nieścisłości pomiędzy przedstawionymi informacjami w zakresie hostingu dzieci a weryfikacją przedstawiciela DomyDziecka.org na stronie www organizacji BLOOM oraz poprzez kontakt e-mail.
•  Na początku maja 2015 r. otrzymaliśmy informację mailową o zakończeniu współpracy między przedstawicielkami Fundacji B.L.O.O.M., z którymi doszło do spotkania w kwietniu. Obie strony negatywnie wyrażały się od drugiej stronie. Pomimo rozmów telefonicznych z naszym przedstawicielem nie udało się uzyskań informacji, z jakich powodów doszło do tak szybkich i znaczących zmian.
•  Brak możliwości zagwarantowania przez portal DomyDziecka.org, że hosting odbywał się będzie zgodnie z przedstawionymi nam informacjami.  Jako portal DomyDziecka.org nie firmujemy działalności, za którą nie jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialności. 
 
Powody te zniechęciły do podejmowania współpracy.
 
Kilkukrotnie przedstawiciele Fundacji B.L.O.O.M z USA oraz dyrektor Programu Hostingowego w Polsce próbowali ponownie nawiązać z nami kontakt. Portal DomyDziecka.org nie zareagował na chęć współpracy.
W sierpniu 2017 r., po otrzymaniu informacji o podejrzeniach  Fundacji BLOOM o udział w nielegalnych adopcjach oraz handlu dziećmi, złożyliśmy oświadczenie dotyczące jednorazowego kontaktu (spotkania) z Fundacją BLOOM oraz  całą korespondencję do odpowiednich organów ścigania z prośbą o monitorowanie sprawy.
 
 
Osoby zainteresowane działalnością fundacji BLOOM prosimy o kontakt bezpośrednio z fundacją BLOOM poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.bloomworldwide.org/contact/ lub z jej pracownikami:
 
Profile na portalu Linked In do organizacji Be Love Orphan Outreach Missions (BLOOM):
https://www.linkedin.com/company/beloveorphanoutreachmissions
 
Przedstawiciel BLOOM w Polsce w latach 2015-2017 [informacja z profilu w Linked In dostęp: 19.12.2018]
https://www.linkedin.com/in/joanna-bere%C5%BCa%C5%84ska-42160b126
 
inne osoby współpracujące w organizacji BLOOM [informacja z profilu w Linked In dostęp: 19.12.2018]
https://www.linkedin.com/in/susan-mcmahon-ab52aa166
 
Informacje na temat uczestnictwa placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka w różnego typu programach mogą być zawarte w wystąpieniach pokontrolnych z kontroli w rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wystąpienia pokontrolne podawane są do publicznej wiadomości i publikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
 
 
 
Dodatkowo informujemy, że działalność fundacji BLOOM była przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Sprawiedliwości. 
 
- - - - - - - - - - -
W liście podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka z dnia 25.01.2018, będącym odpowiedzią na interpelację Pani poseł Małgorzaty Kidawy - Błońskiej z dnia 11.12.2017 r. w sprawie zagranicznych adopcji polskich dzieci czytamy:
 
Z kolei odpowiadając na pytanie co do otrzymywania przez Ministerstwo Sprawiedliwości sygnałów o nieprawidłowościach w sprawach o adopcję zagraniczną należy wskazać, że pojawiły się tego rodzaju informacje w związku z działalnością agencji „non-profit” Be Love Orphan Outreach Missions, Inc. (zwaną dalej „BLOOM”) z siedzibą w USA przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, jak również dotyczące indywidualnych spraw. Powstały bowiem wątpliwości co do rzeczywistego celu organizowanych przez agencję BLOOM wyjazdów wakacyjnych dzieci wobec sugestii, że mają one służyć zapoznaniu małoletnich z przyszłymi rodzinami adopcyjnymi.
 
Wobec powyższego Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do prezesów właściwych sądów rejonowych o informację, czy prowadzone są postępowania o przysposobienie małoletnich uczestniczących w wyjazdach hostingowych do USA, organizowanych przez agencję BLOOM i ewentualnie wskazanie, na jakim są etapie.
 
Ponadto informacja co do podniesionych wątpliwości została przekazana do Prokuratury Krajowej. W konsekwencji Prokuratura Krajowa zwróciła się do podległych jednostek o podjęcie odpowiedniej aktywności przez prokuratora przed sądem w przypadku potwierdzenia zbieżności co do okoliczności wyjazdu dziecka i objęcia go procedurą adopcyjną na skutek wniosku osób, u których dziecko przebywało podczas wyjazdu hostingowego (pismo Prokuratury Krajowej z dnia 5 lipca 2017 r., nr PK IV Pc 1164.2017, skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości).
 
Natomiast w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, miedzy innymi z art. 211 a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2204, z późn. zm.) przez przedstawicieli agencji BLOOM i inne osoby z nią powiązane, w tym osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dziećmi informację w tym zakresie przekazano do Prokuratury Krajowej celem załatwienia według właściwości. 
 
Źródło: www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3AB5887F [dostęp: 19.12.2018]
- - - - - - - - - - -
 
 
 
Jednocześnie informujemy, że Portal DomyDziecka.org nie jest ośrodkiem adopcyjnym i nie pośredniczy w sprawach adopcji zarówno polskiej, jak i zagranicznej oraz nie posiada informacji o dzieciach zgłoszonych do adopcji. Osobom zainteresowanym adopcją udzielamy podstawowych informacji na temat wyglądu procesu adopcyjnego. 
 
 
 
Zespół Ogólnopolskiego Portalu Domów Dziecka DomyDziecka.org
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Samochód
  Witamy wszystkich cieplutko, dla nas to dużo ale cegiełka do cegiełki i nazbiera się, zmniejszyliśmy kwotę z 80000zl na 50000zl bo już odłożyliśmy trochę,...
 • 1.5 % podatku
  Kochani jeżeli ktos chciałby wesprzeć nasze dzieci przy rozliczeniu podatku to chętnie przyjmiemy Wasze 1.5% ❤️ KRS 0000270261 Cel szczegółowy RDD GNIEW 10345
 • Zrób to z nami... dom dla Dzieci ❤️
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • Podziękowanie
  Chcielibyśmy bardzo podziękować w imieniu naszych podopiecznych anonimowemu sponsorowi za zakup gry edukacyjnej ❤️❤️ Źyczymy dużo zdrowia i...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: