Piecza zastępcza w 2019 r. według informacji Rady Ministrów
2020-08-22

Według najnowszego dokumentu „Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)” nieznacznie wzrosła liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Na koniec 2019 r. w pieczą zastępczą objętych było 72 450 dzieci, w tym 60 363 poniżej 18. roku życia, co stanowi 0,97% wszystkich dzieci do 18. roku życia. 
 
 
Rodzinna piecza zastępcza:
 
W 2019 r. istniało 36 832 podmiotów rodzinnych form pieczy zastępczej, co stanowi spadek o 1.1% w stosunku do roku poprzedniego.  
 
W tym:
 • rodziny zastępcze spokrewnione – 23 221
 • rodziny zastępcze niezawodowe – 10 776
 • rodziny zastępcze zawodowe – 2167
 • rodzinne domy dziecka – 668.
   
Powstało 1537 nowych niezawodowych rodzin zastępczych, 199 zawodowych, 73 rodzinne domy dziecka i 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
 
Do 2314 wzrosła liczba rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, w których podopieczni są pełnoletni i jednocześnie  którzy nie deklarują chęci przyjęcia nowych dzieci. 
 
 
Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej:
 
Ostatniego dnia grudnia 2019 r. rodzinną pieczą zastępczą objętych było 55 458 dzieci, co stanowi wzrost o 0,3% w stosunku do roku poprzedniego.
 
W tym w:
 • rodzinach zastępczych spokrewnionych – 29 868 
 • rodzinach zastępczych zawodowych – 14 287 
 • rodzinach zastępczych zawodowych – 6817
 • rodzinnych domach dziecka – 4486.
   
Na koniec 2019 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 126 małoletnich matek.
 
W 2019 r. z rodzinnych form pieczy zastępczej do swoich rodzin naturalnych powróciło 2165 dzieci, przysposobionych zostało 1237 dzieci. 4183 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinną pieczę zastępczą, 76% z nich założyło własne gospodarstwo domowe. Aż 10 083 wychowanków w wieku 18-24 lat pozostaje pod opieką rodzinnej pieczy zastępczej. 
 
 
 
 
Instytucjonalna piecza zastępcza
 
W dniu 31 grudnia 2019 roku funkcjonowało 1352 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, co stanowi wzrost o 14 w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost liczby placówek spowodowany jest wymogiem zmniejszenia liczby wychowanków do maksymalnie 14. 
 
Szczegółowy podział placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej:
 • 1139 placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym pełniące funkcje

         - socjalizacyjne – 833
         - interwencyjne – 204
         - specjalistyczno-terapeutyczne – 55
         - rodzinne – 243

 • 10 regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne
 • 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne
 
Dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej:
 
W dniu 31 grudnia 2019 r. instytucjonalną pieczą zastępczą objętych było 16 992 dzieci, co stanowi spadek o 59 podopiecznych w stosunku do roku ubiegłego. 
 
W tym w:
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejsca socjalizacyjne) –  13 361
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejsca interwencyjne) – 1272,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejsca specjalistyczno-terapeutyczne) – 479
 • rodzinnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1537
 • regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych – 309
 • interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych – 34
 
Na koniec 2019 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 77  małoletnich matek.
 
W 2019 r. do rodzin naturalnych powróciło 1549 dzieci, 391 podopiecznych zostało przysposobionych. 2466 pełnoletnich wychowanków opuściło placówkę pieczy insytucjonalnej, 51% założyło własne gospodarstwa domowe, a aż 32% powróciło do swoich rodzin naturalnych. 2004 pełnoletnich wychowanków w wieku 18-24 pozostaje pod opieką placówek insytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 
 
W ostatnim dniu roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 1355 dzieci poniżej 7 roku życia oraz 1688 dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Powody przebywania dzieci poniżej 7 roku życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej:
 • pobyt z małoletnią matką – 107 dzieci
 • stan zdrowia – 125 dzieci
 • pobyt ze starszym rodzeństwem – 682 dzieci
 • z inny ważny powód (art. 95 ust. 2 ustawy) – 80 dzieci
 • brak wolnych miejsc w pieczy rodzinnej – 318 dzieci.
 
 
Niepełnosprawność
 
Na koniec 2019 r. pieczą zastępczą objętych było 8480 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowi 11,7% wszystkich podopiecznych. 6400 z nich przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej. 
 
Głównymi przyczynami niepełnosprawności były:
 • niepełnosprawności umysłowe – 18%
 • choroby psychiczne – 15%
 • choroby neurologiczne – 13%
   
2994 dzieci posiada zdiagnozowane Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FASD.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane pochodzą z  dokumentu pt. „Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)” - pobierz.

Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz
 

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2019 r. -  72 450 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,35% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r. • 0,3% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 139 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 458 Liczba rodzin zastępczych  - 36 164 Liczba rodzinnych domów dziecka - 668 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2019 ustawy z dn. 9 czerweca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - pobierz   Dane statystyczne GUS -...
 • Nasz dzień - nasze codzienne radości i zachwyty ❤️❤️❤️
  Wstać rano około 6, nawet jak budzik zawiedzie to nasz najmłodszy chłopczyk zawsze chętnie go wyręczy w obudzeniu nas wszystkich :-) Pierwsze co słyszymy to...
 • Duża rodzina
  Kochani ANIOŁOWIE i Przyjaciele naszej rodziny bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc oraz każdy gest dobroci ❤❤❤ Obecnie opiekujemy się 13 dzieci....
 • ❤️ Nasze maleńkie CUDA ❤️
  Nasze malenkie cuda dostrzegamy w codzienności...naszej codzienności, zyjemy tu i teraz ale pamietamy ile pokonaliśmy przeszkód aby poprawić funkcjonowanie...
 • ❤️ Dom ❤️
  Duzy dom o wielkich możliwościach ❤to dom naszych marzeń i choć nie jesteśmy w stanie sfinalizować naszych marzeń wiemy, że to TEN.TEN WYŚNIONY I...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: