Piecza zastępcza w 2022 roku - dane statystyczne
2023-06-02

Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą
 
 
 • 0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.
 • 0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.
 
 
Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572
 
Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294
 
Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10
 
Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych – 3
 
 
 
Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240
 
Liczba rodzin zastępczych – 35 439
 
Liczba rodzinnych domów dziecka 781
 
 
 
Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS)
 
Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240
 
Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572
 
 
 
Pod koniec 2022 r. funkcjonowało  1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
 
 
 
Wśród tych pierwszych działało:
 
209 placówek rodzinnych, 807 placówek socjalizacyjnych, 56 interwencyjnych, 32 specjalistyczno-terapeutycznych, oraz 190 placówek łączących zadania.
 
Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wynosiła 16 923 miejsca, w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 16 551 miejsc.
 
Pod koniec roku w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 16 923  wychowanków.
 
Liczba wychowanków w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej według wieku:
 
Do 1 r.ż. – 1,0%, tj. 170
1-3 r.ż. –  3,2%, tj. 527
4-6 r. ż. – 5,9%, tj. 974
7-9 r.ż. – 10,2%, tj. 1 694
10 -13 r.ż. – 25,7%, tj. 4 258 
14-17 r.ż. – 46,0%,  tj. 7 622
Pełnoletni uczący się – 1 327
 
 
W końcu 2022 r. funkcjonowało:
 
35 439 rodzin zastępczych
 
 • Rodziny spokrewnione – 64,1%
 • Rodziny niezawodowe – 30,1%
 • Rodziny zawodowe – 5,8%
 • 781 rodzinnych domów dziecka
 
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 56 240 dzieciom. 8,8% dzieci posiadało orzeczenie o  niepełnosprawności
 
Liczba wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej według wieku:
 
Do 1 r.ż. – 1,7%, tj. 936
1-3 r.ż. –  7,9%, tj. 4 422
4-6 r. ż. – 11,3%, tj. 6 379
7-13 r.ż. – 34,6%, tj. 19 469
14-17 r.ż. –  27,8%, tj. 15 620
Pełnoletni uczący się – 16,7%, 9 414
 
 
Adopcja:
 
W 2022 r. do adopcji trafiło
 
1 483 wychowanków z rodzinnej pieczy zastępczej
4 313 dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej
 
 
Usamodzielnienie wychowanków:
 
W 2022 r. pieczę zastępczą opuściło:
 
2 077 pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (1 199 założyło własne gospodarstwo domowe, a 697 powróciło do rodziny naturalnej).
 
4 538 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (2 277 założyło własne gospodarstwo domowe, a 163 powróciło do rodziny naturalnej)
 
 
Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2022 r. - pobierz
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Dom dla Dzieci...
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • 1,5 % dla naszych podopiecznych
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • Ukraiński Cyrk w Polsce
  Cyrk! To niewielkie słowo, a ile radości i satysfakcji przynosi. Dzięki pani Ulianie, Ukraince, która od 9 lat mieszka w Polsce, nasze dzieci...
 • Kolejna przyjemność dla dzieci
  Zimą do nas przyjeżdżała Ukrainka. Poznała się z dziecmi i przywiozła im wiele prezentów. Obiecała im, że przyjedzie ponownie wiosną, i dotrzymała...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: