Pierwsze dzieci z Ukrainy!
2022-03-09

 
Gościmy dzieci z ukraińskich domów dziecka, które uciekły przed wojną. Ze względu na swoje niepełnosprawności, uszkodzenia słuchu oraz brak możliwości rehabilitacji, potrzebują nie tylko poczucia bezpieczeństwa, ale też intensywnego leczenia. Otrzymaliśmy ogromnego wsparcie rzeczowe i pomocy wolontariuszy, z waszym wsparciem zapewnimy im jak najlepszą, wykwalifikowaną opiekę. 
 
Utworzyliśmy konto na rzecz przybyłych do nas dzieci. Liczba sprowadzonych z Ukrainy dzieci nie zależy już od żadnej kwoty, staramy się dać szansę na lepsze życie tym, którzy już do nas przyjechalil. 
 
 
W sobotę, po wielu dniach oczekiwania dotarły do nas dzieci z ukraińskich domów dziecka z obwodu winnickiego. 28 podopiecznych wraz z opiekunami i ich dziećmi  znalazły przystań w Krakowie - razem blisko 50 osób. Grupa młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi i chorych potrzebuje szczególnej opieki, część dzieci jest też głuchoniema. Staramy się pokonać barierę w porozumieniu się z naszymi Gośćmi z Ukrainy, którą stanowi nie tylko stanowi nie tylko język mówiony, ale także język migowy ukraiński, który różni się od migowego polskiego. Powoli się to udaje! 
 
W niedzielne przedpołudnie zabraliśmy grupę na spacer po Krakowie. Największą atrakcją było oczywiście karmienie gołębi na rynku i ziejący ogniem "drakon", ale znalazła się też czas na modlitwę w cerkwi i zapalenie świeczek za ukraińskich żołnierzy. Wycieczka pozwoliła dzieciom i opiekunom na integrację i oderwanie myśli ostatnich koszmarnych wydarzeń. 
 
Bardzo dziękujemy Hotelowi Witek w Modlniczce za bardzo ciepłe i troskliwe przyjęcie dzieci, sale zabaw, pyszne jedzenie i pomoc w rozwiazywaniu pojawiających się problemów, a także koordynatorowi autokarów Michałowi Salacie oraz firmie Manifold za transport z granicy i obsługę niedzielnej wycieczki. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się z zbiórkę rzeczową, nie tylko tą dla dzieci z obwodu winnickiego – współpraca między krakowskimi punktami zbiórki pozwoliła na zapewnienie dzieciom najpotrzebniejszych ubrań i kosmetyków. Największe podziękowania dla wolontariuszy indywidualnych oraz z Fundacji Nowa Era Kobiet za pomoc w realizacji potrzeb, opiekę i zabawy z dziećmi, pomoc medyczną oraz wsparcie w tłumaczeniu i za tak ważne bycie z uciekającymi z ogarniętego wojną kraju.
 
Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, specjalistycznej opieki dostosowanej do ich niepełnosprawności oraz wsparcie w rozwoju. Za kilka dni dzieci z opiekunami wyjeżdżają do ośrodka terapeutycznego nieopodal Augustowa, gdzie będziemy starali się zapewnić im jak najlepszą opiekę. 
Prosimy o Wasze wsparcie finansowe na rzecz częsciowego pokrycia kosztów pobytu oraz rehabilitacji dzieci – potrzeby będą ogromne. Bardzo potrzebni są też wolontariusze z Podlasia oraz Mazur, którzy znają ukraiński język migowy. 
 
Wpłat na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i głuchoniemych z domów dziecka z Winnicy można dokonywać na konto: 
27 1750 0012 0000 0000 3893 0761 
PL 27 1750 0012 0000 0000 3893 0761
BIC/SWIFT PPABPLPK
Fundacja „Polski Instytut Filantropii”
ul. Foksal 3/5
00-399 Warszawa
 
Dziękujemy!
 
 
 
 
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 15 931 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤️ Specjalistycznie...
  25 stycznia to był najbardziej szalony dzień w naszym rodzicielstwie... Pół roku temu Pani Doktor z poradni specjalistycznej zaproponowała nam termin w tym samym...
 • Prawo jazdy marzenie
  Prosimy o pomoc w sfinansowaniu prawa jazdy dla dwójki nastolatków.
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...
 • Nowy rok i przyjęcie 2 dziewczynek do naszej rodziny ❤️❤️❤️
  Edit . Dziewczynki juz z nami . Dlugo już nie widziałam tak zaniedbanych dzieci . Trudny czas przed nami ale przy pomocy Państwa na pewno nam się uda wyprowadzic...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: