Pierwsze dzieci z Ukrainy!
2022-03-09

 
Gościmy dzieci z ukraińskich domów dziecka, które uciekły przed wojną. Ze względu na swoje niepełnosprawności, uszkodzenia słuchu oraz brak możliwości rehabilitacji, potrzebują nie tylko poczucia bezpieczeństwa, ale też intensywnego leczenia. Otrzymaliśmy ogromnego wsparcie rzeczowe i pomocy wolontariuszy, z waszym wsparciem zapewnimy im jak najlepszą, wykwalifikowaną opiekę. 
 
Utworzyliśmy konto na rzecz przybyłych do nas dzieci. Liczba sprowadzonych z Ukrainy dzieci nie zależy już od żadnej kwoty, staramy się dać szansę na lepsze życie tym, którzy już do nas przyjechalil. 
 
 
W sobotę, po wielu dniach oczekiwania dotarły do nas dzieci z ukraińskich domów dziecka z obwodu winnickiego. 28 podopiecznych wraz z opiekunami i ich dziećmi  znalazły przystań w Krakowie - razem blisko 50 osób. Grupa młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi i chorych potrzebuje szczególnej opieki, część dzieci jest też głuchoniema. Staramy się pokonać barierę w porozumieniu się z naszymi Gośćmi z Ukrainy, którą stanowi nie tylko stanowi nie tylko język mówiony, ale także język migowy ukraiński, który różni się od migowego polskiego. Powoli się to udaje! 
 
W niedzielne przedpołudnie zabraliśmy grupę na spacer po Krakowie. Największą atrakcją było oczywiście karmienie gołębi na rynku i ziejący ogniem "drakon", ale znalazła się też czas na modlitwę w cerkwi i zapalenie świeczek za ukraińskich żołnierzy. Wycieczka pozwoliła dzieciom i opiekunom na integrację i oderwanie myśli ostatnich koszmarnych wydarzeń. 
 
Bardzo dziękujemy Hotelowi Witek w Modlniczce za bardzo ciepłe i troskliwe przyjęcie dzieci, sale zabaw, pyszne jedzenie i pomoc w rozwiazywaniu pojawiających się problemów, a także koordynatorowi autokarów Michałowi Salacie oraz firmie Manifold za transport z granicy i obsługę niedzielnej wycieczki. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się z zbiórkę rzeczową, nie tylko tą dla dzieci z obwodu winnickiego – współpraca między krakowskimi punktami zbiórki pozwoliła na zapewnienie dzieciom najpotrzebniejszych ubrań i kosmetyków. Największe podziękowania dla wolontariuszy indywidualnych oraz z Fundacji Nowa Era Kobiet za pomoc w realizacji potrzeb, opiekę i zabawy z dziećmi, pomoc medyczną oraz wsparcie w tłumaczeniu i za tak ważne bycie z uciekającymi z ogarniętego wojną kraju.
 
Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, specjalistycznej opieki dostosowanej do ich niepełnosprawności oraz wsparcie w rozwoju. Za kilka dni dzieci z opiekunami wyjeżdżają do ośrodka terapeutycznego nieopodal Augustowa, gdzie będziemy starali się zapewnić im jak najlepszą opiekę. 
Prosimy o Wasze wsparcie finansowe na rzecz częsciowego pokrycia kosztów pobytu oraz rehabilitacji dzieci – potrzeby będą ogromne. Bardzo potrzebni są też wolontariusze z Podlasia oraz Mazur, którzy znają ukraiński język migowy. 
 
Wpłat na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i głuchoniemych z domów dziecka z Winnicy można dokonywać na konto: 
27 1750 0012 0000 0000 3893 0761 
PL 27 1750 0012 0000 0000 3893 0761
BIC/SWIFT PPABPLPK
Fundacja „Polski Instytut Filantropii”
ul. Foksal 3/5
00-399 Warszawa
 
Dziękujemy!
 
 
 
 
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • ❤️ 13 Dzieci w tym 8 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • ❤️ Dzień 10....
  Szpital dzień 10... Mówią, że tu jest prawie luksusowo... że wypoczywam, że mam dobrze... Stan Maleństwa poprawia się i to mnie cieszy najbardziej,...
 • Nasza Rodzina
  Nasza Rodzina: Historia, Wyzwania i Nadzieje Wprowadzenie Od 2019 roku, razem z mężem, prowadzimy rodzinny dom dziecka. Obecnie opiekujemy się 12...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: