Pierwszy 1 000 000 rozdany!
2022-10-18Wspierając dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, przekazaliśmy już 1 000 000 zł.

Wystartowaliśmy zimą, niemal 16 lat temu. Swoją misję na rzecz dzieci rozpoczęliśmy wraz z publikacją, jako pierwsi w Polsce, danych kontaktowych wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Po co? By informować i łączyć darczyńców z potrzebującymi domami dziecka mieszczącymi się się na wsiach i w małych miastach, którym rzadziej oferowana jest pomocy. W biegiem czasu rozszerzaliśmy naszą działalność, dając domom możliwość informowania o swoich potrzebach i publikacji własnych tekstów oraz dołączając rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze (obecnie 50% wspieranych przez nas domów stanowi rodzinna piecza zastępcza!).

 
Codziennie nasz portal odwiedza przynajmniej 2 tysiące osób, które chcą dzielić się swoim sercem. W tym roku na stronie www.domydziecka.org powitaliśmy  5-milionowego gościa
 
Mieliśmy być pośrednikiem w przekazywaniu pomocy rzeczowej i finansowej, a od kilku lat udzielamy jej sami. Rok 2022 to rok okrągłych wyników.  Zupełnie niepostrzeżenie wybił nam pierwszy milion złotych! Dotychczas w akcjach organizowanych przez Portal DomyDziecka.org przekazaliśmy darowizny o wartości 1 miliona złotych. Wszystkie trafiły do dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, by wspomóc ich zdrowie, rozwój i wyrównywać szanse.

Szczegóły naszych działań znajdziecie w sprawozdaniach. Polecamy to najnowsze, które obejmuje rok 2021 - zobacz.
 
Dziękujemy wszystkim wspierającym!

I prosimy o daszą pomoc w przekazywaniu dobra - zobacz, jak nas wpierać.


 
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • Podziękowanie
  Dziękuję Portalowi za uśmiech powierzonych mi dzieci podczas organizowanych akcji, za wsparcie, wykonany telefon, dobre słowo. Za to, że jesteście otwarci na...
 • Potrzebna pomoc
  Tydzień temu przyjęliśmy bardzo wymagającego chłopca ,maluch potrzebuję dokładnej i drogiej diagnostyki ,nie mogę wchodzić w szczegóły ale sytuacja jest...
 • Podziękowanie
  Dziękujemy za wszystkie piękne rzeczy, które otrzymaliśy od naszych Dobrych Duchów. Wasza pomoc jest nieoceniona i pozwala nam na jeszcze lepsze...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: