Pierwszy 1 000 000 rozdany!
2022-10-18Wspierając dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, przekazaliśmy już 1 000 000 zł.

Wystartowaliśmy zimą, niemal 16 lat temu. Swoją misję na rzecz dzieci rozpoczęliśmy wraz z publikacją, jako pierwsi w Polsce, danych kontaktowych wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Po co? By informować i łączyć darczyńców z potrzebującymi domami dziecka mieszczącymi się się na wsiach i w małych miastach, którym rzadziej oferowana jest pomocy. W biegiem czasu rozszerzaliśmy naszą działalność, dając domom możliwość informowania o swoich potrzebach i publikacji własnych tekstów oraz dołączając rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze (obecnie 50% wspieranych przez nas domów stanowi rodzinna piecza zastępcza!).

 
Codziennie nasz portal odwiedza przynajmniej 2 tysiące osób, które chcą dzielić się swoim sercem. W tym roku na stronie www.domydziecka.org powitaliśmy  5-milionowego gościa
 
Mieliśmy być pośrednikiem w przekazywaniu pomocy rzeczowej i finansowej, a od kilku lat udzielamy jej sami. Rok 2022 to rok okrągłych wyników.  Zupełnie niepostrzeżenie wybił nam pierwszy milion złotych! Dotychczas w akcjach organizowanych przez Portal DomyDziecka.org przekazaliśmy darowizny o wartości 1 miliona złotych. Wszystkie trafiły do dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, by wspomóc ich zdrowie, rozwój i wyrównywać szanse.

Szczegóły naszych działań znajdziecie w sprawozdaniach. Polecamy to najnowsze, które obejmuje rok 2021 - zobacz.
 
Dziękujemy wszystkim wspierającym!

I prosimy o daszą pomoc w przekazywaniu dobra - zobacz, jak nas wpierać.


 
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 15 931 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Święta Bożego Narodzenia zbliżają się szybkimi krokami .Jeżeli ktoś byłby chętny do zrobienia prezentów naszej 10 dzieciaków to zapraszamy do...
 • Pierwsze prawdziwe Święta Bożego Narodzenia ...
  To będziemy mieć choinkę i bombki? A prezenty pod choinką będą nasze i zostawimy sobie. Takie pytania zadają dzieciaki, które trafiły do nas w czerwcu tego...
 • ❤Olimpiady Specjalne
  Jak tu nie być dumnym i szczęśliwym? Nasi chłopcy zdobyli 2 i 4 miejsce! Brawo! ❤ IX Kuj-Pom Turniej Tenisa Stołowego 25.11.22 Chełmno Olimpiady Specjalne...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Święta Bożego Narodzenia zbliżają się szybkimi krokami .Jeżeli ktoś byłby chętny do zrobienia prezentów naszej 10 dzieciaków to zapraszamy do...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: