Pomoc i Aktywna Integracja - Wsparcie dla dzieci nowonarodzonych
2014-12-08

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat roli pracowników pomocy społecznej. 

Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordyntora pieczy zastepczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie

Reportaż dostępny na stronie http://www.mcps-efs.pl/pl/v/1-pomoc-i-aktywna-integracja-wsparcie-dla-dzieci-nowonarodzonych


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Prośba o telewizor laptop do pok pełnoletnich wychowanków gr 2 792051132

  • Prośba o wsparcie finansowe
    Jestesmy RDD.Opiekujemy się 10 dzieci w wieku 2-19 lat.Mamy zepsuty piec do co i potrzebny jest nam nowy.Nowy piec chcemy kupic na pelet lub ekogroszek.Koszt pieca...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: