Poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze
2023-01-19

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. 
 
Podobne apele płyną z całej Polski, dlatego jeśli zastanawiasz się nad zostaniem rodzicem zastępczym, skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w swoim powiecie i poproś o więcej informacji.
 
 
Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
 
JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:
1.    Omów plany przyjęcia dziecka pod pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
2.    Zastanówcie się, jakie są Wasze motywacje przyjęcia dziecka.
3.    Skontaktujcie się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Muszą przy tym spełniać następujące warunki:
1.    dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2.    nie były nigdy pozbawione władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie była im ograniczona ani nie jest zawieszona);
3.    wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4.    nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5.    są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniami o stanie wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnieni funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6.    przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7.    zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
– rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
– właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
– wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
8.    nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
9.    (w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej) co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
 
Zapraszamy do kontaktu!
 
KONTAKT:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 26 686 
pcpr@powiatnowotomyski.pl
www.pcprnt.pl
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dzień dobry serdeczne podziękowania dla Pani Kaśi za buty . Ewa Dziekanowska
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dziękujemy dla Pani Ewy za worek na duty bardzo się przydał i za ubranka .Ewa Dziekanowska
 • Spełnij marzenia Dzieci Sodusiowej
  Witam, wkrótce Dzień Dziecka jeśli możesz spełnij marzenia moich dzieci Dzieci Sodusiowej a mam ich 10tkę. Niektóre marzenia są...
 • Dziękujemy
  Bardzo dziękujemy za wsparcie pni Małgorzacie, tym bardziej że zabieramy część dzieci nad morze na długi weekend, a za jakiś czas druga część. Bo...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: