Poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze
2023-01-19

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. 
 
Podobne apele płyną z całej Polski, dlatego jeśli zastanawiasz się nad zostaniem rodzicem zastępczym, skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w swoim powiecie i poproś o więcej informacji.
 
 
Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
 
JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:
1.    Omów plany przyjęcia dziecka pod pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
2.    Zastanówcie się, jakie są Wasze motywacje przyjęcia dziecka.
3.    Skontaktujcie się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Muszą przy tym spełniać następujące warunki:
1.    dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2.    nie były nigdy pozbawione władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie była im ograniczona ani nie jest zawieszona);
3.    wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4.    nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5.    są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniami o stanie wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnieni funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6.    przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7.    zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
– rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
– właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
– wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
8.    nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
9.    (w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej) co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
 
Zapraszamy do kontaktu!
 
KONTAKT:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 26 686 
pcpr@powiatnowotomyski.pl
www.pcprnt.pl
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 15 931 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Bardzo prosimy o 1,5% podatku dla dzieci Sodusiowej
  https://www.domydziecka.org/placowka,2137.html OPP: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i mój dom”w Łodzi KRS: 0000 199 423...
 • Bardzo prosimy pomóżcie nam w remoncie Serca Domu Sodusiowej
  Witajcie, ludzie o wielkim sercu, darczyńcy, anioły Proszę Was pomóżcie mi zrealizować  remont serca domu. Projekt...
 • ❤️ 13 Dzieci w tym 7 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  KRS: 0000270261 DOPISEK: Przystań Tęczowe Promyki 10313 Bardzo prosimy o 1,5% podatku,który przybliży nas do realizacji marzeń, pomoże w rehabilitacji i...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: