Program Próśb Indywidualnych - Fundacja EY
2021-09-24

 
Do 30 września przyjmowane są zgłoszenia w kolejnej edycji Programu Próśb Indywidualnych Fundacji Ernst & Young.
 
To duża szansa dla dzieci z niepełnosprawnościami i wymagających szczególnej opieki. W wielu przypadkach przeszkodą do uzyskania przez pełnej samodzielności brak wystarczających środków na wizyty u specjalistów, leczenie i rehabilitację. 
Fundacja EY pomaga między innymi w dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży w rodzinnej pieczy zastępczej.
 
Program skierowany jest do:
 • rodzin zastępczych,
 • rodzinnych domów dziecka,
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • usamodzielnionych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
 • organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rodzinnej opieki zastępczej.
Z uwagi na ograniczone środki generalne remonty, duże inwestycje związane z wyposażeniem mieszkań, zakup samochodów, wsteczne zobowiązania, prośby niezwiązane z rodzicielstwem zastępczym i wnioski składane przez PCPR/MOPR nie będą finansowanie. 
 
Wnioski oceniane są raz na kwartał, najbliższy termin zakończenia naboru do programu mija 30.09.2021 r. Aby wziąć udział w programie należy przesłać wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres agata.skalec@pl.ey.com. Kolejny termin rozpatrzenia wniosków to 31.12.2021.
 
Wniosek dla podmiotów indywidualnych (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, wychowankowie) - zobacz
Wniosek dla podmiotów prawnych (organizacje pozarządowe, organizacje publiczne) - zobacz
 
Do wniosków należy dołączyć niezbędne załączniki. 
 
 
Więcej informacji:
 
Regulamin - zobacz
Strona internetowa organizatora – zobacz

 

Źródło: www.ey.com

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤️ Dzień ..inny niż wszystkie
  Zbliża się Dzień Matki... dla Dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka jest to emocjonalnie trudny dzień. Zwłaszcza kiedy uczestniczą w przedszkolnych i...
 • Nasze dzieci chcą być w przyszłości sprawne i zdrowe.
  Drodzy Przyjaciele naszej rodziny, Ignacy wraz z dwojgiem swojego rodzeństwa zastępczego przez 2 tygodnie, do 7 maja 2022 w pocie czoła walczyli o swoją...
 • ❤️Dla naszych Pociech...miłość rodzi marzenia
  ❤Urzeczywistnienie marzeń zaczyna się od pierwszego kroku i wyznaczenia celu ❤❤ Nasze plany zostały zweryfikowane...projekt który kupiliśmy potrzebował...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu❤
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową naszego domku na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa Jeżeli ktoś chciałby nas...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: