Program Próśb Indywidualnych - Fundacja EY
2021-09-24

 
Do 30 września przyjmowane są zgłoszenia w kolejnej edycji Programu Próśb Indywidualnych Fundacji Ernst & Young.
 
To duża szansa dla dzieci z niepełnosprawnościami i wymagających szczególnej opieki. W wielu przypadkach przeszkodą do uzyskania przez pełnej samodzielności brak wystarczających środków na wizyty u specjalistów, leczenie i rehabilitację. 
Fundacja EY pomaga między innymi w dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży w rodzinnej pieczy zastępczej.
 
Program skierowany jest do:
 • rodzin zastępczych,
 • rodzinnych domów dziecka,
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • usamodzielnionych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
 • organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rodzinnej opieki zastępczej.
Z uwagi na ograniczone środki generalne remonty, duże inwestycje związane z wyposażeniem mieszkań, zakup samochodów, wsteczne zobowiązania, prośby niezwiązane z rodzicielstwem zastępczym i wnioski składane przez PCPR/MOPR nie będą finansowanie. 
 
Wnioski oceniane są raz na kwartał, najbliższy termin zakończenia naboru do programu mija 30.09.2021 r. Aby wziąć udział w programie należy przesłać wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres agata.skalec@pl.ey.com. Kolejny termin rozpatrzenia wniosków to 31.12.2021.
 
Wniosek dla podmiotów indywidualnych (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, wychowankowie) - zobacz
Wniosek dla podmiotów prawnych (organizacje pozarządowe, organizacje publiczne) - zobacz
 
Do wniosków należy dołączyć niezbędne załączniki. 
 
 
Więcej informacji:
 
Regulamin - zobacz
Strona internetowa organizatora – zobacz

 

Źródło: www.ey.com

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • ❤️ 13 Dzieci w tym 8 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • ❤️ Dzień 10....
  Szpital dzień 10... Mówią, że tu jest prawie luksusowo... że wypoczywam, że mam dobrze... Stan Maleństwa poprawia się i to mnie cieszy najbardziej,...
 • Nasza Rodzina
  Nasza Rodzina: Historia, Wyzwania i Nadzieje Wprowadzenie Od 2019 roku, razem z mężem, prowadzimy rodzinny dom dziecka. Obecnie opiekujemy się 12...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: