Program stypendialny "Moja przyszłość" TND
2022-09-26

 
Towarzystwo Nasz Dom przyjmuje wnioski do programu stypendialnego "Moja przyszłość" adresowanego do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.
 
W programie „Moja przyszłość" mogą brać udział dzieci i młodzież  w wieku 10-24 lat, przebywająca w:
 • rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej, rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
 • usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24.
 
Wysokość pomocy:
Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie 20 000 zł na Dom. Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych w przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W przypadku rozwoju pasji, zainteresowań (zajęć dodatkowych), kursów na uczelnie wyższe, zawodowych oraz korepetycje wykraczających zakres podstawy programowej dofinansowanie na 1 dziecko może wynieść do 4000 zł.  
 
 
Składanie wniosków:
Wniosek składa się wypełniając formularz zgłoszeniowy online, osobno dla każdego uczestnika. Wnioski są przyjmowanie do 1 października 2022 r. 
 
Zasady przystąpienia do programu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.
 
 
Kontakt:
508 097 012 lub m.molska@naszdom.org.pl w temacie: Program Stypendialny Moja Przyszłość 
 
 
Regulamin - zobacz
Zgłoszenie - zobacz
Więcej informacji - zobacz
 
 
 
Organizatorem programu jest Towarszystwo Nasz Dom.
 
 
 
Źródło: Materiały Organizatora
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931 Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤️ 13 Dzieci w tym 7 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  KRS: 0000270261 DOPISEK: Przystań Tęczowe Promyki 10313 Bardzo prosimy o 1,5% podatku,który przybliży nas do realizacji marzeń, pomoże w rehabilitacji i...
 • ❤️ Wtorek ❤️
  Dzisiejszy wpis nie będzie pełen euforii... Wtorek, pierwszy Dzień Wiosny oraz Światowy Dzień Zespołu Downa. Solidarnie wszyscy mięliśmy na stopach kolorowe...
 • Powiększenie Rodzinki
  Przywozimy 7 dniowa dziewczynkę,siostrzyczke dwóch dziewczynek które już jakiś czas są u nas i 4,5 miesiecznego chłopczyka który przed samymi świętami...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: