Program stypendialny "Moja przyszłość" TND
2022-09-26

 
Towarzystwo Nasz Dom przyjmuje wnioski do programu stypendialnego "Moja przyszłość" adresowanego do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.
 
W programie „Moja przyszłość" mogą brać udział dzieci i młodzież  w wieku 10-24 lat, przebywająca w:
 • rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej, rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
 • usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24.
 
Wysokość pomocy:
Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie 20 000 zł na Dom. Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych w przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W przypadku rozwoju pasji, zainteresowań (zajęć dodatkowych), kursów na uczelnie wyższe, zawodowych oraz korepetycje wykraczających zakres podstawy programowej dofinansowanie na 1 dziecko może wynieść do 4000 zł.  
 
 
Składanie wniosków:
Wniosek składa się wypełniając formularz zgłoszeniowy online, osobno dla każdego uczestnika. Wnioski są przyjmowanie do 1 października 2022 r. 
 
Zasady przystąpienia do programu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.
 
 
Kontakt:
508 097 012 lub m.molska@naszdom.org.pl w temacie: Program Stypendialny Moja Przyszłość 
 
 
Regulamin - zobacz
Zgłoszenie - zobacz
Więcej informacji - zobacz
 
 
 
Organizatorem programu jest Towarszystwo Nasz Dom.
 
 
 
Źródło: Materiały Organizatora
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Samochód
  Witamy wszystkich cieplutko, dla nas to dużo ale cegiełka do cegiełki i nazbiera się, zmniejszyliśmy kwotę z 80000zl na 50000zl bo już odłożyliśmy trochę,...
 • 1.5 % podatku
  Kochani jeżeli ktos chciałby wesprzeć nasze dzieci przy rozliczeniu podatku to chętnie przyjmiemy Wasze 1.5% ❤️ KRS 0000270261 Cel szczegółowy RDD GNIEW 10345
 • Zrób to z nami... dom dla Dzieci ❤️
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • Podziękowanie
  Chcielibyśmy bardzo podziękować w imieniu naszych podopiecznych anonimowemu sponsorowi za zakup gry edukacyjnej ❤️❤️ Źyczymy dużo zdrowia i...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: