Przywileje wychowawców - decyzja Trybunału Konstytucyjnego
2013-09-17

Sędziowie odrzucili złożony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) wniosek dotyczący zmiany statusu pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przedstawione przez organizację zarzuty zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny (TK) za bezzasadne.

We wniosku skierowanym w grudniu 2012 r., ZNP zaskarżył art. 204 oraz 237 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.). Przepisy te pozbawiają wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie Karty nauczyciela (KN) uprawnień wynikających z posiadania tego statusu. Mają je oni utracić 1 stycznia 2014 r., ponieważ po tej dacie staną się pracownikami samorządowymi.

ZNP uważa, że takie rozwiązanie narusza konstytucyjne zasady m.in. ochrony praw nabytych, interesów w toku oraz zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W swoim wniosku wskazywał, że po tym jak domy dziecka przestały należeć do systemu edukacji i zostały przejęte przez pomoc społeczną, wychowawcy, którzy zostali zatrudnieni przed 2004 r., otrzymali gwarancje zachowania swoich dotychczasowych uprawnień do czasu zakończenia kariery zawodowej. Potwierdzała to dokonana wówczas nowelizacja KN.

ZNP podkreślał też, że zbyt krótki okres vacatio legis (ustawa o pieczy zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.) spowodował, że wychowawcy, którzy zaczęli w trakcie jego trwania procedurę awansu zawodowego, nie są w stanie jej zakończyć do końca tego roku.

Jednak TK nie podzielił przedstawionych argumentów.

– Otrzymaliśmy informację, że na niejawnym posiedzeniu, który jest pierwszym etapem rozpatrywania wniosku, sędziowie zadecydowali o odmowie nadania mu dalszego biegu, uznając nasze zarzuty za bezzasadne – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.

Tymczasem wielu wychowawców liczyło na korzystną decyzję trybunału, ponieważ utrata statusu nauczyciela oznacza, że stając się pracownikami samorządowymi, nie będą mieli prawa np. do krótszego czasu pracy i dłuższego urlopu wypoczynkowego. Zmianie ulegnie też wysokość ich wynagrodzenia.

Jednocześnie ZNP postanowił zrezygnować ze złożenia odwołania od decyzji TK.

– Przygotowaliśmy specjalny materiał dla wychowawców, w którym tłumaczymy, jak po 31 grudnia br. zmieni się ich sytuacja oraz jakie kroki należy podjąć, aby zminimalizować negatywne skutki ustawy – wskazuje Krzysztof Baszczyński.

 

 Źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz Prezentacja dotycząca ustawy...
 • Pomoc dla Adrianka
  Adrianek prosi o wsparcie 1% lu darowiznę na leczenie i rehabilitację.
 • Podziękowanie dla pani Natalii B. z Poznania
  Serdecznie dziekujemy w imieniu naszych maluszków pani Natalii Bernacik z Poznania za przekazanie nam stolika z krzesełkami. Dzieci są zachwycone i już...
 • Podziękowanie dla pani Maii S-M. z Łodzi
  Dziękujemy pani Maii Sobór-Malańskiej z Łodzi za przesłanie ubranek dla naszych maluchów. Pozdrawiamy Justyna i Paweł z dziećmi
 • Wypieki z "KASIA"
  Wychowankowie Domu Dziecka w Pleszewie upiekli przepyszna szarlotkę z margaryny "Kasia". Dzieciaki uwielbiają piec placuszki, gofry i inne smakołyki! Życzymy...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: