Przywileje wychowawców - decyzja Trybunału Konstytucyjnego
2013-09-17

Sędziowie odrzucili złożony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) wniosek dotyczący zmiany statusu pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przedstawione przez organizację zarzuty zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny (TK) za bezzasadne.

We wniosku skierowanym w grudniu 2012 r., ZNP zaskarżył art. 204 oraz 237 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.). Przepisy te pozbawiają wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie Karty nauczyciela (KN) uprawnień wynikających z posiadania tego statusu. Mają je oni utracić 1 stycznia 2014 r., ponieważ po tej dacie staną się pracownikami samorządowymi.

ZNP uważa, że takie rozwiązanie narusza konstytucyjne zasady m.in. ochrony praw nabytych, interesów w toku oraz zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W swoim wniosku wskazywał, że po tym jak domy dziecka przestały należeć do systemu edukacji i zostały przejęte przez pomoc społeczną, wychowawcy, którzy zostali zatrudnieni przed 2004 r., otrzymali gwarancje zachowania swoich dotychczasowych uprawnień do czasu zakończenia kariery zawodowej. Potwierdzała to dokonana wówczas nowelizacja KN.

ZNP podkreślał też, że zbyt krótki okres vacatio legis (ustawa o pieczy zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.) spowodował, że wychowawcy, którzy zaczęli w trakcie jego trwania procedurę awansu zawodowego, nie są w stanie jej zakończyć do końca tego roku.

Jednak TK nie podzielił przedstawionych argumentów.

– Otrzymaliśmy informację, że na niejawnym posiedzeniu, który jest pierwszym etapem rozpatrywania wniosku, sędziowie zadecydowali o odmowie nadania mu dalszego biegu, uznając nasze zarzuty za bezzasadne – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.

Tymczasem wielu wychowawców liczyło na korzystną decyzję trybunału, ponieważ utrata statusu nauczyciela oznacza, że stając się pracownikami samorządowymi, nie będą mieli prawa np. do krótszego czasu pracy i dłuższego urlopu wypoczynkowego. Zmianie ulegnie też wysokość ich wynagrodzenia.

Jednocześnie ZNP postanowił zrezygnować ze złożenia odwołania od decyzji TK.

– Przygotowaliśmy specjalny materiał dla wychowawców, w którym tłumaczymy, jak po 31 grudnia br. zmieni się ich sytuacja oraz jakie kroki należy podjąć, aby zminimalizować negatywne skutki ustawy – wskazuje Krzysztof Baszczyński.

 

 Źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2017 r. -  62 536 dzieci   • 3,8% w roku - tak spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2016 r. • 0,7% - taki spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2016 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 856 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 155 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej do 18 roku życia – 45 680 Liczba rodzin zastępczych  - 37 201 Liczba rodzinnych domów dziecka - 571   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2017) - pobierz Dane statystyczne GUS - Instytucjonalna piecza zastępcza - (za 2017)  - pobierz Dane statystyczne GUS - Rodzinna piecza zastępcza  - (za 2017)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
 • Marzenia dzieci
  Witajcie Kochani Nasza Julka dziś kończy 5 lat.Jej marzeniem jest domek ze zjeżdżalnią w naszym przydomowym ogrodzie.Bardzo lubi zabawy w dom, sadza lalki...
 • Tydzień 11 :-) i piękna niedziela :-)
  W minionym tygodniu poza rechabilitacja i zajeciami w szkole i wizyta kontrolną u ortopedy niezbyt dużo się działo. Może to i dobrze - czasem potrzebny jest czas...
 • Prośba o wsparcie w rehabilitacji
  Kochani bardzo prosimy o wsparcie finansowe na rehabilitację naszego najmlodszego dzieciątka. Okruszek ma dopiero miesiąc. Jest dzieciątkiem potrzebujacym...
 • podziekowania dla naszego darczyncy za meble do łazienki
  bardzo dzikujemy za meble do łazienki naszemu darczyncy

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: