Raport z funkcjonowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2016-04-11

W ostatnim tygodniu odbyła się konferencja podsumowująca raport z oceny realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przygotowany przez Koalicje na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Konferencja stanowiła podsumowanie funkcjonowania przez trzy lata ustawy, ze szczególnym naciskiem deinstytucjonalizacje. Zdaniem autorów brakuje niezależnego organu kontrolującego przepisy, bo panuje duża dowolność ich interpretacji.  
 
W ramach projektu opracowano i rozesłano wnioski do powiatów, celem zebrania niezbędnych informacji. Wiele powiatów odpowiedziało, co z zadowoleniem docenili organizatorzy. Podziękowali oni wszystkim powiatom, za sprawną pomoc oraz Związkowi Powiatów Polskich za wsparcie działań Koalicji. 
 
Jednym z elementów programu była pomoc prawna, udzielono porad dla 118 osób w 189 sprawach. Dzięki temu 656 dzieci zostało objętych pomocą. Zgłaszały się przede wszystkim rodziny zastępcze niespokrewnione, potrzebujące pomocy we wnioskach o udostępnienie informacji publicznej. Problemy, które powtarzały się, dotyczyły interpretacji przepisów oraz podstawowej wiedzy dotyczącej systemu pieczy zastępczej. Niektóre osoby skarżyły się, że mimo uprawnień nie mogą skorzystać z pomocy. Problemem w niektórych powiatach okazało się przekwalifikowanie rodzin, ale tylko w jednym wypadku sprawa trafiła do sądu. Wszystkie powiaty zapewniały dostęp do pomocy prawnej dla rodzin. Wiele spraw dotyczyło również problemów z ustaleniem momentu, w którym staje się rodziną, a w którym tą rodziną przestaje się być. 
 
Przedstawiono czynniki, które wpływają na rozwój rodzinnej formy pieczy zastępczej, którymi są: stabilność kadry koordynatorów, dobra współpraca z organizatorem oraz pomoc poza finansowa dla rodzin. Czynnikami, które przyspieszają rozwój tej formy są zadaniem autorów zadowolone rodziny, które świadczą o dobrym systemie w danym powiecie. Powiat jednak musi zapewnić odpowiednie formy wsparcia poprzez stworzenie grupy wsparcia.
 
 Nie pozostaje nic innego jak życzyć samych zadowolonych rodzin w każdym powiecie, nie tylko zastępczych, bo wszystkie one wychowują najmłodsze pokolenie i trzeba je odpowiednio wspierać. 
 
Z raportami można będzie zapoznać się wkrótce.
 
źródło:  http://wartowiedziec.org/index.php/polityka-spoleczna/aktualnosci-i-ekonomia/29563-raport-z-funkcjonowania-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastpczej
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2017 r. -  62 536 dzieci   • 3,8% w roku - tak spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2016 r. • 0,7% - taki spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2016 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 856 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 155 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej do 18 roku życia – 45 680 Liczba rodzin zastępczych  - 37 201 Liczba rodzinnych domów dziecka - 571   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2017) - pobierz Dane statystyczne GUS - Instytucjonalna piecza zastępcza - (za 2017)  - pobierz Dane statystyczne GUS - Rodzinna piecza zastępcza  - (za 2017)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
 • Tydzień 12/2019 i podziękowanie :-)
  Jej jak ten czas leci :-) już wiosna w tym tyodniu minął rok jak Dominik jest z nami. Tak jak sobie przypomnę w jakim był stanie jak do nas trafił a jaki jest...
 • HIPOTERAPIA- Kontynuacja. Prosimy o wsparcie dla 5 Dzieci z niepełnosprawnością
  Prosimy o wsparcie... 40zł./1 DZIECKO - 1 zajęcia. Hipoterapia - kontynuacja dla 5 Promyczków 5x40zł. = 200,00 koszt 1 zajęć.  Dziękujemy za...
 • Kochani cudowni... NIEZNAJOMI ANIOŁOWIE❤ Wymiana dachu tuż tuż
  Bardzo prosimy o wsparcie, konieczna wymiana pokrycia dachowego ok.160m2... w maju wchodzi dekarz (poniżej wycena i zdjęcie belek), bez Waszej pomocy trudno nam...
 • Pracowita sobota
  Witam wszystkich.Jak minęła sobota? U nas pracowicie. To był piękny słoneczny dzień. Mieliśmy cel posprzątanie podwórka po zimie. Dzisiaj wszyscy...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: