Raport z funkcjonowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2016-04-11

W ostatnim tygodniu odbyła się konferencja podsumowująca raport z oceny realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przygotowany przez Koalicje na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Konferencja stanowiła podsumowanie funkcjonowania przez trzy lata ustawy, ze szczególnym naciskiem deinstytucjonalizacje. Zdaniem autorów brakuje niezależnego organu kontrolującego przepisy, bo panuje duża dowolność ich interpretacji.  
 
W ramach projektu opracowano i rozesłano wnioski do powiatów, celem zebrania niezbędnych informacji. Wiele powiatów odpowiedziało, co z zadowoleniem docenili organizatorzy. Podziękowali oni wszystkim powiatom, za sprawną pomoc oraz Związkowi Powiatów Polskich za wsparcie działań Koalicji. 
 
Jednym z elementów programu była pomoc prawna, udzielono porad dla 118 osób w 189 sprawach. Dzięki temu 656 dzieci zostało objętych pomocą. Zgłaszały się przede wszystkim rodziny zastępcze niespokrewnione, potrzebujące pomocy we wnioskach o udostępnienie informacji publicznej. Problemy, które powtarzały się, dotyczyły interpretacji przepisów oraz podstawowej wiedzy dotyczącej systemu pieczy zastępczej. Niektóre osoby skarżyły się, że mimo uprawnień nie mogą skorzystać z pomocy. Problemem w niektórych powiatach okazało się przekwalifikowanie rodzin, ale tylko w jednym wypadku sprawa trafiła do sądu. Wszystkie powiaty zapewniały dostęp do pomocy prawnej dla rodzin. Wiele spraw dotyczyło również problemów z ustaleniem momentu, w którym staje się rodziną, a w którym tą rodziną przestaje się być. 
 
Przedstawiono czynniki, które wpływają na rozwój rodzinnej formy pieczy zastępczej, którymi są: stabilność kadry koordynatorów, dobra współpraca z organizatorem oraz pomoc poza finansowa dla rodzin. Czynnikami, które przyspieszają rozwój tej formy są zadaniem autorów zadowolone rodziny, które świadczą o dobrym systemie w danym powiecie. Powiat jednak musi zapewnić odpowiednie formy wsparcia poprzez stworzenie grupy wsparcia.
 
 Nie pozostaje nic innego jak życzyć samych zadowolonych rodzin w każdym powiecie, nie tylko zastępczych, bo wszystkie one wychowują najmłodsze pokolenie i trzeba je odpowiednio wspierać. 
 
Z raportami można będzie zapoznać się wkrótce.
 
źródło:  http://wartowiedziec.org/index.php/polityka-spoleczna/aktualnosci-i-ekonomia/29563-raport-z-funkcjonowania-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastpczej
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz Prezentacja dotycząca ustawy...
 • Pomoc dla Adrianka
  Adrianek prosi o wsparcie 1% lu darowiznę na leczenie i rehabilitację.
 • Podziękowanie dla pani Natalii B. z Poznania
  Serdecznie dziekujemy w imieniu naszych maluszków pani Natalii Bernacik z Poznania za przekazanie nam stolika z krzesełkami. Dzieci są zachwycone i już...
 • Podziękowanie dla pani Maii S-M. z Łodzi
  Dziękujemy pani Maii Sobór-Malańskiej z Łodzi za przesłanie ubranek dla naszych maluchów. Pozdrawiamy Justyna i Paweł z dziećmi
 • Wypieki z "KASIA"
  Wychowankowie Domu Dziecka w Pleszewie upiekli przepyszna szarlotkę z margaryny "Kasia". Dzieciaki uwielbiają piec placuszki, gofry i inne smakołyki! Życzymy...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: