Rodzina zastępcza poszukiwana
2021-11-25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje miejsca w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka dla dziewczynki urodzonej 15.10.2021 r. 
 
Z zaświadczenia lekarskiego wynika, że dziecko zostało urodzone siłami natury bez pomocy fachowej, a jego stan w momencie przyjęcia oceniono na dobry. Dziewczynka posiada cechy wcześniacze, mała masa ciała - 1600 g. Od urodzenia wydolna oddechowo-krążeniowo, badania laboratoryjne w normie. Zwrócono uwagę na morfologię, dziecko przejawia cechy FASD. Zaobserwowano żółtaczkę, która wymagała fototerapii. Dziewczynka karmiona sztucznie aktualnie przybiera na wadze. Wykonano USG głowy i brzucha. Pobrano testy, zaszczepiono. Dziecko przebywa w szpitalu, jego aktualny stan zdrowia oceniono na dobry.
 
Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku (54) 230 46 58, 505 600 691.
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Nasza rodzinka ❤❤
  Bardzo dziękujemy wszystkim Aniołom którzy o nas pamiętają i nas wspomagają. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni nawet za najdrobniejsza pomoc. Wszystko się dla nas...
 • Mikołaj pilnie poszukiwany ❤️
  Kochani poszukujemy Mikołaja, czyli wiadomo raczej mężczyzny:-), który przyjedzie do naszych dzieci, przebierze się i rozda prezenty, strój worek i prezenty...
 • Podziękowanie
  Pragniemy gorąco podziękować Panu Tomaszowi Franciszkowi B. za wielki gest serca skierowany w stronę naszych kochanych podopiecznych. Ze względu na to, że nie...
 • Dziękujemy
  Anioły są wśród nas...  Dziękujemy Fundacji Polki Mogą Wszystko oraz firmie Somat za prresyłkę w której znajdowała się zapas kapsułek do zmywarki oraz...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: