Są wolne miejsca w rodzinach zastępczych - baza wolnych miejsc na DomyDziecka.org
2021-04-05

Na Portalu DomyDziecka.org powstała lista wolnych miejsc w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Pomoże sądom i organizatorom pieczy zastępczej w szukaniu domów dla najmłodszych dzieci. To ważny krok w procesie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej .
 
 
 
Lista wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej - zobacz
 
 
Wkrótce minie dekada od uchwalenia Ustawy o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wedle jej zapisów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poza nielicznymi wyjątkami, nie mogą znajdować się dzieci poniżej 10. roku życia. Ich miejsce jest w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Pomimo to 31 grudnia 2019 roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej nadal przebywało 3043 dzieci poniżej 10 . roku życia. Jedynie 107 maluchów doświadczało stałej opieki jednej osoby – swojej mamy, która również była podopieczną placówki. Pozostałe zostały umieszczone w pieczy instytucjonalnej m.in. z powodu posiadania w placówce starszego rodzeństwa i braku wolnych miejsc w pieczy rodzinnej. 
 
Ów odbierający nadzieję „brak wolnych miejsc” nie wynika wyłącznie z niewystarczającej liczby chętnych osób gotowych do podjęcia się trudnej pracy rodzica zastępczego. Rodziny zastępcze są i czekają na przyjęcie dzieci. Jednak, by miały szanse stworzyć dla nich dom, potrzeba więcej dobrej woli i determinacji urzędów. Brak szybkiego kontaktu między sądami rodzinnymi a organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej oraz pomiędzy samymi organizatorami sprawia, że dzieci, które mogłyby wychowywać się w rodzinie, zbyt długo tkwią w placówkach.  
 
Portal DomyDziecka.org stworzył listę rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, które chcą otoczyć opieką kolejne dzieci. Baza daje szansę pozostającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom na poznanie kochających, choć zastępczych, rodziców i dorastanie w domowym środowisku. 
 
Pomysł poszerzenia naszej strony o listę wolnych miejsc wysunęła pani Małgorzata Sawicka z Fundacji Przystanek Rodzina. Niejednokrotnie sami odbieraliśmy telefony od sądów rodzinnych czy PCPR-ów z pytaniem o wolne miejsca w rodzinach. Zdajemy sobie sprawę, że za prowadzenie takiej bazy powinno odpowiadać ministerstwo lub, jak obecnie w pieczy instytucjonalnej, wojewoda. Jednak, gdy możemy chronić dzieci, nie ma sensu dłużej bezczynnie na nią czekać .
 
Ogólnodostępną bazę wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej znaleźć można na Portalu DomyDziecka.org w zakładce "Placówki"- zobacz. Będą z niej korzystać wydziały rodzinne sądów rejonowych, powiatowe centra pomocy rodzinie i pozostali organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, od których decyzji zależy dalszy los dzieci. Wystarczy, że zatelefonują do wybranej rodziny i dopytają o szczegóły, a następnie nawiążą kontakt z nadzorującym ją organizatorem pieczy zastępczej – PCPR lub MOPR. 
 
Aktualnie rejestr zawiera informacje o 32 wolnych miejscach w 19 rodzinach z całej Polski.  Oznacza to, że dla 30 małych dzieci codziennością będzie prawdziwy dom i uwaga rodzica, nie placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której dyżurują wychowawcy. Lista wciąż się rozrasta. 
 
Informacja o możliwości przyjęcia kolejnych podopiecznych uzupełniania jest przez samych prowadzących. By uprościć urzędom poszukiwania odpowiedniej rodziny, podają oni wiek dzieci, którymi obecnie się zajmują, oraz przedział wiekowy tych, których gotowi są przyjąć. Na swoim profilu domy mogą dodać również inne uwagi, na przykład o możliwości przyjęcia dziecka z problemami zdrowotnymi.
 
Lista wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej ma charakter informacyjny. Nie jest oficjalnie obowiązująca i obecność na niej nie gwarantuje, że każde zgłoszone dziecko zostanie przyjęte do rodziny. Niektórych powiatowych organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej trudno jest przekonać, by wyrazili zgodę na przyjęcie dzieci spoza regionu.
 
Portal DomyDziecka.org od lat wspiera rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, łącząc ofiarodawców z potrzebującymi pomocy. Dziś są nimi rodzice zastępczy, którzy otwierają swoje serca i domy na przyjęcie kolejnego dziecka.
 
 
Prosimy zarejestrowane na Portalu DomyDziecka.org rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, które chcą przyjąć dzieci, do edycji danych i uzpełnienia swojego profilu. Tych, którzy jeszcze nie założyli profilu swojego domu, zachęcamy do rejestracji. Jeśli chcesz, by Twój dom dołączył do bazy placówek, wpisał się na listę wolnych miejsc i sam korzystał z dodatkowej pomocy, ale obawiasz się udostępnienia pełnego adresu, skontaktuj się z nami. W wyjątkowych sytuacjach możemy ukryć nazwę ulicy i numer domu, a pozostawić miejscowość i numer telefonu lub adres e-mail. Zasady oraz formularz rejestracyjny - zobacz.
 
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931 Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Od 23 lat prowadzimy Rodzinny dom dziecka. Opiekujemy się dziećmi od 0 do 4 lat .Mamy pod opieką 4 dzieci niepelnosprawnych wymagających Wsparcia...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...
 • ❤️ Cała prawda
  Patrząc na to zdjęcie widzę na nim piękny obraz rodzicielstwa zastępczego... uważam, że mogłoby je promować, bez lukrowania i zbędnych słów ❤️...
 • ❤️ Damy radę?
  Aby dac w przyszłości rowniez dom tym Dzieciom, które są z nami od lat. Kochani, jesteśmy rodzinką dla 13 Dzieci od 0 r.ż do 18 r.ż  z czego 7...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: