"Samodzielny Krok" - projekt dla młodzieży i młodych dorosłych
2021-07-09

 
"Kolejny Krok" program wspierający usamodzielniających się podopiecznych rozpoczyna zajęcia przygotowujące do wyjścia na rynek pracy - II edycja
 
Aktualnie uruchomiono drugą część programu „Kolejny Krok”, który w ramach działań Fundacji Studenckie Forum Business Center Club (SFBCC) powstał z myślą o wsparciu wychowanków pieczy zastępczej.Opierając się na wcześniejszych doświadczeniach współpracy z młodzieżą z pieczy zastępczej oraz na metodologii rozwoju osobistego opracowanej przez Fundację Marka Kamińskiego organizatorzy przygotowali dwie inicjatywy na połączenie kapitału osób doświadczonych z potencjałem drzemiącym w młodych osobach z całej Polski. Podążając za powiedzeniem „nie ma rzeczy niemożliwych” organizatorzy pragną zainspirować uczestników, by sięgnęli w głąb siebie i zbudowali obraz swojej wymarzonej ścieżki przyszłości, które spajają się z ich mocnymi stronami i talentami.
 
„Kolejny Krok” to inicjatywa, która powstała w 2021 z zamierzeniem kontynuacji wsparcia młodzieży w latach kolejnych.
 
Program składa się z dwóch kluczowych filarów:
 1. Praca online z młodzieżą 13-17 lat realizując program LifePlan Academy opracowany przez Fundację Marka Kamińskiego. Program prowadzony jest przez certyfikowanych trenerów LifePlan Academy.
   
 2. Praca online z usamodzielniającą się młodzieżą 16-24 lat. Uczestnicy projektu otrzymają praktyczne wskazówki i przećwiczą gdzie i jak skutecznie poszukiwać pracy, jak przejść rozmowę rekrutacyjną, jak prowadzić asertywny dialog, radzić sobie z porażkami oraz racjonalnie wydawać zarobioną pensję.
Obecnie trwa rekrutacja do 2-go filaru – „Samodzielnego Kroku”. Projekt przewiduje 30 miejsc dostępnych dla uczestników do skorzystania w ramach w sesjach zajęć online odbywających się na przestrzeni połowa września - połowa grudnia 2021. Całościowy czas zaangażowania w zajęciach grupowych i sesjach indywidualnych oczekiwany od uczestnika to około 20 godzin.
 
„Samodzielny Krok” składa się z następujących bloków edukacyjnych realizowanych online:
 
 • etap pierwszy – 28.06.2021 - 08.09.2021 – składanie wniosków rekrutacyjnych i wybór docelowych uczestników z placówek pieczy zastępczej
 • etap drugi – 13.09.2021 - 12.11.2021 – inauguracja projektu oraz udział w grupowych spotkaniach szkoleniowych 
 • etap trzeci – 25.10.2021- 10.12.2021  – udział indywidualnych sesjach rozwojowych z przypisanym dla swojego rozwoju mentorem (eskpertem z rynku) 
 
Udział w projekcie „Samodzielny Krok” to szansa nie tylko dla uczestników, ale także dla opiekunów pracujących w placówkach/rodziców zastępczych. Opiekunowie uczestników zaproszeni zostaną do udziału w sesjach szkoleniowych online na temat zarządzania stresem i skutecznej autoprezentacji potwierdzonych certyfikatem. Placówka/rodzina zastępcza weźmie udział w loterii z możliwością wygrania komputera oraz otrzyma dostęp do nagrań z warsztatów dotyczących komunikacji i rekrutacji, z których mogą skorzystać inni podopieczni. Ponadto Wśród opiekunów rozlosujemy udziały w teście FRIS wraz z przygotowaniem raportu wyniku oraz indywidualnej sesji analizy wyników (https://frispomaga.pl/).
 
 
Program skierowany jest do podopiecznych:
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • rodzinnych domów dziecka,
 • rodzin zastępczych każdego typu
w wieku 16-24 lat.
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – do wypełnienia przez opiekuna -  https://forms.gle/Ky31popFpNiYDBov5
 
STRONA INTERNETOWA – Samodzielny Krok | Kolejny Krok
 
Szczegółowe informacje na temat programu dostępne w biuletynie informacyjnym – zobacz
 
Organizator: Fundacja Studenckie Forum Business Center Club (SFBCC)
 
INFORMACJA: Liderka projektu / Karolina Kieljan
 
Zespół wolontariuszy obsługujących program dostępny pod adresem kolejnykrok@sfbcc.org.pl
 
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prosimy o pomoc w zorganizowaniu imprezy dla 40 dzieci z RDD
    Już w sobotę 15 czerwca od godziny 12:00 do godziny 19:00 w Kaletach organizujemy prywatną imprezę charytatywną...
 • Podziękowanie
  Dzień dobry witam wszystkich dobrych Aniłow, którzy na co dzień nas wspierają.. Pragnę.podziekowac Pani Kasi za lalki Panu Tomaszowi za wozek dla lalek...
 • Pomoc w wyjeździe wakacyjnym
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 15 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • Pomoc w spełnieniu marzen
  Marzymy o wyjeździe nad morze dlatego szukamy osób o dobrym sercu ,którzy pomogą nam w realizacji marzenia.

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: