„Słyszymy Polskę – my chuyemo Polschu” – dzieci z ukraińskiego domu dziecka otrzymały aparaty słuchowe
2022-08-03

Ciągle mamy  w pamięci pierwsze chwile dzieci  domów dziecka z Ukrainy w Polsce. Kiedy po wielogodzinnej podróży przyjęte przez nas dzieci rozbiegły się po pokojach, na hotelowej sofie została drobna, smutna dziewczynka. Unikające naszego wzroku, nieczułe na zagadywania, niepotrafiące skomunikować się ze światem dziecko, które uciekło przed wojną. Dopiero po kilku chwilach uświadomiliśmy sobie, że dziewczynka nie może nas usłyszeć. Dziś, kiedy przyjeżdżamy w odwiedziny, na nasze spotkanie wybiega uśmiechnięta Veronika, chwaląc się aparatem słuchowym w kolorze czerwieni. 
 
Udało się! Ósemka dzieci z ukraińskich domów dziecka otrzymała aparaty słuchowe i wreszcie usłyszały Polskę.
 
 
W marcu jako Fundacja „Polski Instytut Filantropii” przyjęliśmy pod opiekę 28 niepełnosprawnych dzieci z ukraińskich domów dziecka wraz z wychowawcami. Niemal wszystkie z nich są osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi, są też dotknięte wieloma chorobami, wymagają częstych wizyt u lekarza i specjalnej opieki. Dziesiątka dzieci posiada wadę słuchu różnego stopnia – to oni są bohaterami tej historii.
 
Już w pierwszych dniach od ich przybycia postanowiliśmy, że pobyt dzieci w Polsce będzie nie tylko schronieniem, ale także szansą na poprawę ich stanu zdrowia. Jednym z naszych celów było założenie aparatów słuchowych potrzebującym. Dziś dumnie ogłaszamy – cel został zrealizowany! 
 
Stworzyliśmy projekt „Słyszymy Polskę – my chuyemo Polschu”, w ramach którego wyposażyliśmy dzieci w aparaty słuchowe. To wszystko dzięki pomocy naszych darczyńców, partnerów i innych organizacji, które wsparły naszą misję.
 
Pierwsze badania słuchu przeprowadzone zostały już w maju przez Panią Iwonę i Pana Wojciecha z FONMED S.C. By dzieci czuły się komfortowo, badania odbyły się w ośrodku, w którym mieszkają. Do leczenia audioprotetycznego zostało zakwalifikowanych ośmioro dzieci, najmłodszy z ich to 12-letni chłopiec. Zdecydowano się na markę, która specjalizuje się w leczeniu dzieci i młodzieży oraz posiada swoje przedstawicielstwo w Kijowie. Tego dnia dzieci wybrały sobie także kolory aparatów.
 
W czerwcu założono dzieciom próbne, tymczasowe aparaty słuchowe, by sprawdzić, jak będą się czuć z nowym zmysłem. Ich noszenie umożliwiło lepsze dopasowanie parametrów do potrzeb, zadbanie o wygodę użytkowania docelowych aparatów oraz przyzwyczajenie organizmów do słyszenia dźwięków.
 
Jednocześnie jedna z opiekunek, która przybyła z dziećmi do Polski, a która na co dzień jest ich nauczycielką w szkole w Piszczance w Ukrainie, została wyznaczona na osobę, która będzie prowadzić z dziećmi trening słuchu. Pani Olesia przejechała cały kraj, by nad morzem, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym. Dzięki obserwacjom nauczyła się, jak pracować z dziećmi z aparatami słuchu, brała  udział w zajęciach rehabilitacyjnych, gdzie poznała ćwiczenia, które dla dzieci noszących aparaty powinny być codziennością. Takie treningi słuchu są niezbędne, by nie zmarnować szansy, jaką daje posiadanie aparatu słuchowego. Aparat jest tylko narzędziem, dzieci muszą nauczyć się z niego korzystać, a dzięki zdobytej przez swoją nauczycielkę wiedzy, będą ćwiczyły słuch zarówno Polsce, jak i po powrocie do domu. 
 
Nieubłaganie zbliżał się termin zapłaty za złożone zamówienie. Cena wyposażenia w aparaty słuchowe naszej ósemki wynosiła ponad 60 tysięcy złotych, połowę tej kwoty refunduje NFZ, szukaliśmy środków na zapłatę drugiej części.  Z pomocą przyszła Fundacja „Polskiego Funduszu Rozwoju”, która dofinansowała złożony projekt „Słyszymy Polskę – my chuyemo Polschu” kwotą 29 590 zł. Za otrzymaną kwotę zakupiliśmy aparaty słuchowe oraz wkładki uszne dla wszystkich potrzebujących podopiecznych. Serdecznie dziękujemy!
 
Dzieci otrzymały już docelowe aparaty słuchowe, które będą służyć im również w Ukrainie. Jak wygląda ich codzienność? Są szczęśliwe! Tylko niektóre nich nosiły wcześniej dobre, dopasowane aparaty słuchowe – im jest najłatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Pozostałe powoli poznają świat dźwięków, ale już wiedzą, że zdarzyło się coś wielkiego. Dzięki codziennym ćwiczeniom z panią Olesią coraz lepiej radzą sobie w pełnym odgłosów otoczeniu. Są zadziwione i zachwycone – a my z nimi!
 
Składamy serdecznie podziękowania:

 

Macie wielkie serca!

 

Więcej o dzieciach przeczytacie tutaj:
https://www.domydziecka.org/placowka,2926.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • Podziękowanie
  Dziękuję Portalowi za uśmiech powierzonych mi dzieci podczas organizowanych akcji, za wsparcie, wykonany telefon, dobre słowo. Za to, że jesteście otwarci na...
 • Potrzebna pomoc
  Tydzień temu przyjęliśmy bardzo wymagającego chłopca ,maluch potrzebuję dokładnej i drogiej diagnostyki ,nie mogę wchodzić w szczegóły ale sytuacja jest...
 • Podziękowanie
  Dziękujemy za wszystkie piękne rzeczy, które otrzymaliśy od naszych Dobrych Duchów. Wasza pomoc jest nieoceniona i pozwala nam na jeszcze lepsze...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: