"Sportowe marzenia" dofinasowanie ferii od Fundacji 4F Pomaga
2021-12-17

Zachęcamy do udziału w Programie „Sportowe marzenia” organizowanym przez Fundację „4F Pomaga” .
 
Celem programu  jest spełnienie sportowych marzeń, a konkretnie marzeń dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i innych ośrodków, by miały okazję udać się na zimowy wyjazd.
 
Fundacja przyznaje dofinansowanie do wypoczynku zimowego w kwocie 1500 zł na dziecko poniżej 18 r. ż.
 
W programie mogą wziąć udział:
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (zgłaszają publiczne placówki),
 • podmioty, którym zlecone realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (zgłaszają prowadzone przez siebie placówki),
 • placówki wsparcia dziennego,
 • organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (zgłaszają podopiecznych rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych),
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
 • ośrodki adopcyjne.
 
Wnioski należy składać na adres info@4fpomaga.org w terminie do 21.12.2021 r.
 
Regulaminpobierz
Wniosekpobierz 
 
 
 
Źródło: Materiał Fundacji 4F Pomaga


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤ "Dzieci Zwrotki" ❤
  Coś jest nie tak... "Dzieci zwrotki" tak często nazywane są w świecie pieczy a coraz więcej takich Dzieci jest :( . To Dzieci które trafiły np.do rodziny...
 • ❤ Mama I tata ❤
  Po miesiącu bycia razem, nasza najmłodsza stażem Promyczka zaczęła do nas mówić MAMO i TATO ❤ Wczoraj były to tylko delikatne próby i sprawdzanie naszej...
 • Zwykli my ❤ Promyczkowa rodzinka ❤
  JESTEŚMY ZWYKŁĄ RODZINKĄ, KTÓRA MA 12 DZIECI, połowa to Dzieci z niepełnosprawnością. NIE JESTEŚMY WYCHOWAWCAMI A RODZICAMI, z Dziećmi jesteśmy...
 • 1% na marzenia małe I te wielkie ❤
  KRS 0000270261 Cel szczegłółowy: PRZYSTAŃ TĘCZOWE PROMYKI 10313 ❤ MÓWIĄ, że można marzyć a marzenia mogą się spełnić.... Marzenia Dzieci i nasze...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: