"Sportowe marzenia" dofinasowanie ferii od Fundacji 4F Pomaga
2021-12-17

Zachęcamy do udziału w Programie „Sportowe marzenia” organizowanym przez Fundację „4F Pomaga” .
 
Celem programu  jest spełnienie sportowych marzeń, a konkretnie marzeń dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i innych ośrodków, by miały okazję udać się na zimowy wyjazd.
 
Fundacja przyznaje dofinansowanie do wypoczynku zimowego w kwocie 1500 zł na dziecko poniżej 18 r. ż.
 
W programie mogą wziąć udział:
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (zgłaszają publiczne placówki),
 • podmioty, którym zlecone realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (zgłaszają prowadzone przez siebie placówki),
 • placówki wsparcia dziennego,
 • organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (zgłaszają podopiecznych rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych),
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
 • ośrodki adopcyjne.
 
Wnioski należy składać na adres info@4fpomaga.org w terminie do 21.12.2021 r.
 
Regulaminpobierz
Wniosekpobierz 
 
 
 
Źródło: Materiał Fundacji 4F Pomaga


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 15 931 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domku
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową naszego domku na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Aniolowie ❤ Dzisiaj nasza rodzinka się oowiekszyla o 7 dniowego Maluszka ❤ Kochamy Cię Okruszku. Zapraszamy do pomocy jeżeli ktoś z Aniołów...
 • Tydzień sportu
  Tydzień był tak ciekawy, że żałowali że dobiega on końca. Każdego dnia otrzymywaliśmy wiele wrażeń. Każdy nasz dzień był inny. Teraz nie spędzamy...
 • Zasłabnięcie dziecka..
  Nikomu z was nie życze takich przeżyć. Moja 13 latka zemdlała na moich rękach. Była blada jak ściana na wszyscy mnie pocieszali ale omdlenie w tym wieku...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: