Sportowe wakacje - konkurs Portalu DomyDziecka.org
2021-06-01

 

Wyczekane wakacje zapewnią nam wiele wrażeń! Tym bardziej, że tego lata czekają nas pełne sportowych emocji igrzyska olimpijskie w Tokio. Dołączymy do naszych mistrzów, trenujmy na własnym podwórku!

 

W konkursie „Sportowe wakacje” organizowanym przez Portal DomyDziecka.org domy dziecka i rodziny zastępcze mogą wygrać dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego wykorzystywanego na zewnątrz, strojów sportowych i przygotowania infrastruktury sportowej na świeżym powietrzu. Chcemy zachęcić dzieci do aktywnego wypoczynku, by po roku spędzonym przed ekranami wróciły do zabaw na dworze.

 

Kwota dofinansowania, którą może otrzymać jedna POW/RDD/RZ to nawet 2000 zł. W sumie przekażemy 40 000 zł! Środki pochodzą z indywidualnych wpłat darczyńców.

 

Konkurs skierowany jest do placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zarejestrowanych na Portalu DomyDziecka.org, których konto pozostaje aktywne na dzień złożenia wniosku.

 

Co musicie zrobić, by wygrać nagrody dla swojego domu?

Przygotujcie pracę plastyczną pt. „Olimpiada przyszłości” przedstawiającą zupełnie nową, wymyśloną przez siebie dyscyplinę sportową, która w przyszłości mogłaby pojawić się na igrzyskach olimpijskich. Nie zapomnijcie opisać jej zasad! Do pracy dołączcie krótki tekst, w którym przybliżycie nową dyscyplinę. 

Możecie działać zespołowo lub indywidualnie - każdy podopieczny może przedstawić własny pomysł i dołączyć do reprezentacji swojego domu.

 

Zgłoszenie zawierające:

 • jedną lub kilka prac konkursowych wraz z opisami przedstawionych dyscyplin (w min. 2 zdaniach)
 • formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i zgodą na publikację pracy konkursowej.

 

Należy przesłać na adres Fundacja „Polski Instytut Filantropii”, ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków dop. DomyDziecka.org w terminie do 30.06.2021.

Zgłoszenia niezgodne z regulaminem, niepełne lub niepodpisane nie będą oceniane.

 

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 

Do startu... gotowi... start!

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Nasza Rodzina
  Nasza Rodzina: Historia, Wyzwania i Nadzieje Wprowadzenie Od 2019 roku, razem z mężem, prowadzimy rodzinny dom dziecka. Obecnie opiekujemy się 12...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • ❤️ Dzień 9.... diagnoza, szok, niedowierzanie...
  Dzień 9.... Szok...szok... jeszcze raz szok i niedowierzanie... Skąd? Jak? Kiedy? Spłynęły wyniki i diagnoza jest tylko jedna... stara, zapomniana choroba...
 • ❤️ Dzień 8... Nadal szpitalnie
  Niedziela dzień 8.... Po kryzysie pomalutku następuje poprawa... Malutka ciągle głodna... Pani Doktor mówiła, że po sterydach może mieć zwiększony apetyt...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: