Sportowe wakacje - konkurs Portalu DomyDziecka.org
2021-06-01

 

Wyczekane wakacje zapewnią nam wiele wrażeń! Tym bardziej, że tego lata czekają nas pełne sportowych emocji igrzyska olimpijskie w Tokio. Dołączymy do naszych mistrzów, trenujmy na własnym podwórku!

 

W konkursie „Sportowe wakacje” organizowanym przez Portal DomyDziecka.org domy dziecka i rodziny zastępcze mogą wygrać dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego wykorzystywanego na zewnątrz, strojów sportowych i przygotowania infrastruktury sportowej na świeżym powietrzu. Chcemy zachęcić dzieci do aktywnego wypoczynku, by po roku spędzonym przed ekranami wróciły do zabaw na dworze.

 

Kwota dofinansowania, którą może otrzymać jedna POW/RDD/RZ to nawet 2000 zł. W sumie przekażemy 40 000 zł! Środki pochodzą z indywidualnych wpłat darczyńców.

 

Konkurs skierowany jest do placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zarejestrowanych na Portalu DomyDziecka.org, których konto pozostaje aktywne na dzień złożenia wniosku.

 

Co musicie zrobić, by wygrać nagrody dla swojego domu?

Przygotujcie pracę plastyczną pt. „Olimpiada przyszłości” przedstawiającą zupełnie nową, wymyśloną przez siebie dyscyplinę sportową, która w przyszłości mogłaby pojawić się na igrzyskach olimpijskich. Nie zapomnijcie opisać jej zasad! Do pracy dołączcie krótki tekst, w którym przybliżycie nową dyscyplinę. 

Możecie działać zespołowo lub indywidualnie - każdy podopieczny może przedstawić własny pomysł i dołączyć do reprezentacji swojego domu.

 

Zgłoszenie zawierające:

 • jedną lub kilka prac konkursowych wraz z opisami przedstawionych dyscyplin (w min. 2 zdaniach)
 • formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i zgodą na publikację pracy konkursowej.

 

Należy przesłać na adres Fundacja „Polski Instytut Filantropii”, ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków dop. DomyDziecka.org w terminie do 30.06.2021.

Zgłoszenia niezgodne z regulaminem, niepełne lub niepodpisane nie będą oceniane.

 

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 

Do startu... gotowi... start!

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤ "Dzieci Zwrotki" ❤
  Coś jest nie tak... "Dzieci zwrotki" tak często nazywane są w świecie pieczy a coraz więcej takich Dzieci jest :( . To Dzieci które trafiły np.do rodziny...
 • ❤ Mama I tata ❤
  Po miesiącu bycia razem, nasza najmłodsza stażem Promyczka zaczęła do nas mówić MAMO i TATO ❤ Wczoraj były to tylko delikatne próby i sprawdzanie naszej...
 • Zwykli my ❤ Promyczkowa rodzinka ❤
  JESTEŚMY ZWYKŁĄ RODZINKĄ, KTÓRA MA 12 DZIECI, połowa to Dzieci z niepełnosprawnością. NIE JESTEŚMY WYCHOWAWCAMI A RODZICAMI, z Dziećmi jesteśmy...
 • 1% na marzenia małe I te wielkie ❤
  KRS 0000270261 Cel szczegłółowy: PRZYSTAŃ TĘCZOWE PROMYKI 10313 ❤ MÓWIĄ, że można marzyć a marzenia mogą się spełnić.... Marzenia Dzieci i nasze...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: