Szkolenie wykładowo – warsztatowe dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Olkuskiego
2023-11-24

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu serdecznie zaprasza na szkolenie wykładowo – warsztatowe dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Olkuskiego.
 
 
Praca z ofiarami i osobami stosującymi przemoc w rodzinie: skuteczne doradztwo i interwencja.
 
Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i podzielone zostało na dwie części teoretyczną oraz warsztaty. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w tym zakresie. 
 
 
Szkolenie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023r. w godzinach od 09.00 do 13.00 w budynku PCPR w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, III piętro, sala konferencyjna. 
 
Prowadząca: psycholog - Aleksandra Łacinowska.
 
Zgłoszenie pracowników proszę przesłać na adres m.barczyk@pcpr.olkusz.pl  do dnia 30.11.2023 r. (dwie osoby z danej jednostki). Formularz zgłoszeniowy w załączniku.
 
Wszelkich informacji udziela Monika Barczyk  – tel.: 32 643 39 41 wew. 20. 
 
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prosimy o pomoc w zorganizowaniu imprezy dla 40 dzieci z RDD
    Już w sobotę 15 czerwca od godziny 12:00 do godziny 19:00 w Kaletach organizujemy prywatną imprezę charytatywną...
 • Podziękowanie
  Dzień dobry witam wszystkich dobrych Aniłow, którzy na co dzień nas wspierają.. Pragnę.podziekowac Pani Kasi za lalki Panu Tomaszowi za wozek dla lalek...
 • Pomoc w wyjeździe wakacyjnym
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 15 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • Pomoc w spełnieniu marzen
  Marzymy o wyjeździe nad morze dlatego szukamy osób o dobrym sercu ,którzy pomogą nam w realizacji marzenia.

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: